c S
Dragonja za 2019 napovedal spremembo strategije upravljanja naložb države 03.12.2018 15:08 Ljubljana, 03. decembra (STA) - Cilj za prihodnje leto je strategijo upravljanja kapitalskih naložb države nadgraditi skladno s prihodnjimi izzivi, je danes v Ljubljani napovedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Metod Dragonja. Vizija pri tem bo, da SDH postane nosilec gospodarskega razvoja v posameznih panogah in družbah.

"Če smo v zadnjih letih uspeli oblikovati konsistenten upravljalski okvir, stojijo pred nami novi izzivi. Obstoječo strategijo bo treba nadgraditi. To je cilj za prihodnje leto," je na letni konferenci Slovenskega državnega holdinga (SDH) dejal Dragonja.

Med temi izzivi je navedel preoblikovanje Kapitalske družbe (Kad) v demografski rezervni sklad ter bolj jasno opredelitev njenega poslanstva, naložbene strategije in ciljev poslovanja. V okviru novele zakona o izvrševanju proračuna za leto 2019 so predvidene določbe, ki bodo na enak temelj postavile tudi druge kapitalske družbe v lasti države, ki jih je upravlja SDH, ampak posamezna ministrstva, je napovedal Dragonja.

Upoštevati bo treba tudi, da bo SDH postopno zaključil svojo vlogo kot pravni naslednik Slovenskega odškodninskega sklada in izpolnil svoje naloge iz denacionalizacije ter da bo k SDH v letih 2020 in 2021 pripojila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB).

Visoka pričakovanja do SDH je postavila tudi strategija trajnostnega razvoja turizma, ki državnim upravljalcem premoženja nalaga dodatne naloge pri konsolidaciji in poslovnem prestrukturiranju družb s področja turizma. "Koraki za implementacijo turistične strategije so v pripravi," je dejal Dragonja in poudaril, da bo pri virih financiranja treba zagotoviti tako dolžniške vire in udeležbo države kot sredstva zasebnih vlagateljev.

Državni sekretar na finančnem ministrstvu je izpostavil nujnost usklajenega dela z ministrstvoma za gospodarstvo in infrastrutkuro, med drugim ker so v resorju slednjega kapitalsko močni panogi energetike in prometa.

Dragonja je dejal, da imajo ob dobrih rezultatih upravljanja državnega premoženja tudi za naprej visoka pričakovanja. "Naša vizija je, da bi se SDH usposobil za to, da v bodoče prevzame aktivno vlogo kot spodbujevalec gospodarskega razvoja v Sloveniji ter da bo nosilec gospodarskega razvoja v posameznih panogah in posameznih gospodarskih družbah. S to vizijo bomo pristopili tudi k pripravi nove strategije upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije," je dodal.

Predsednica uprave SDH Lidija Glavina je v izjavi ob robu dogodka povedala, da je sprememba strategije v celoti odvisna od vlade in DZ. SDH je ministrstvu za finance podal svoje pripombe in svoja videnja, kaj se da izboljšati, "sedaj pa je zadeva v njihovih rokah", je dejala.

Vodstvo SDH sicer poudarja, da je treba upoštevati spremenjen portfelj zaradi prodaj deležev, in sicer se povečuje delež pomembnih in strateških naložb, glavni cilj slednjih pa ni ustvarjanje donosnosti na kapital, ampak izpolnjevanje strateških ciljev.

Glavina je v nagovoru na konferenci dejala, da bo ciljni osemodstotni donos mogoče doseči v sektorjih financ ter turizma in gospodarstva, težje pa v energetiki in prometu, kjer je največji delež strateških naložb, hkrati so te tudi največje z vidika kapitala.

Iz tega vidika tako za prenovo strategije predlagajo izboljšanje kazalnikov uspešnosti poslovanja. Poleg tega med drugim predlagajo, da se prevetri klasifikacija naložb, predvsem pomembnih, pri katerih mora imeti država vsaj 25 odstotkov in eno delnico, in med drugim določi izhodne pozicije države v primeru prevzemov.

Rezultati upravljanja kapitalskih naložb države in SDH so bili v letu 2017 najboljši doslej. Donos na kapital (ROE) portfelja države in SDH je dosegel 6,5 odstotka, dividende so - skupaj s predvidoma enkratnimi dodatnimi dividendami Telekoma Slovenije (dodatnih 35 milijonov evrov) in dividendami NLB (270 milijonov evrov) - znašale 487,3 milijona evrov, brez teh dodatnih dividend pa 266,8 milijona evrov.

Med ključnimi aktivnostmi v letu 2019 bo nadaljevanje prodaje deleža v NLB do deleža 25 odstotkov in ena delnica ter prodaja Abanke. Glede slednje je Glavina v izjavi dejala, da so še v postopku zbiranja interesa, kar je korak pred zbiranjem nezavezujočih ponudb, ter da ocenjujejo, da bo Abanka prodana do zastavljenega roka.