c S
Slovenija še naprej močno vpeta v mednarodno menjavo 03.12.2018 14:12 Ljubljana, 03. decembra (STA) - Slovenija je lani po kazalnikih mednarodne menjave blaga in storitev ob nadpovprečni, 14-odstotni rasti izvoza in uvoza še izboljšala svoj položaj med državami EU. Stopnja vključenosti v mednarodno menjavo je znašala 64,4 odstotka in je bila tako kot v prejšnjih letih ena najvišjih med državami EU.

Slovenija je bila po tem kazalniku lani na 4. mestu. Po kazalniku tržne integracije v storitvah, ki je lani znašal 13,6 odstotka, se je med državami EU uvrstila na 14. mesto, predlani na 15. mesto, je danes sporočil statistični urad.

Lani sta bili tako rast izvoza kot rast uvoza nadpovprečni. Povprečna rast izvoza je bila namreč v predhodnih treh letih 5,1-odstotna, rast uvoza pa 3,5-odstotna.

Po kazalniku izvoza in uvoza blaga in storitev v BDP se je med državami EU uvrstila na 8. mesto in v letni primerjavi pridobila dve mesti. Višje relativne deleže izvoza blaga in storitev so izkazovali Luksemburg, Malta, Irska, Slovaška, Madžarska, Belgija in Nizozemska.

Vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2017 znašala 13,7 milijarde evrov. V primerjavi s stanjem konec leta 2016 se je povečala za 5,4 odstotka, kar je skromnejše povečanje kot v preteklih treh letih, ko je bila rast stanja naložb med 12- in 15-odstotna.

Delež tujih neposrednih naložb v BDP je lani dosegel 31,8 odstotka in je bil tako približno enak kot leto prej, ko je znašal 32,1 odstotka.

Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je konec lanskega leta znašala 5,9 milijarde evrov in se je v enem letu povečala za 2,9 odstotka. Povprečna rast vrednosti slovenskih naložb v tujini je bila v predhodnih treh letih nekoliko višja, in sicer 3,5-odstotna.

Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je lani znašala 13,7 odstotka BDP, kar je za pol odstotne točke manj kot v letu 2016.