c S
Na ZZZS vlado opozorili na zamudo pri dvigovanju izdatkov za 2019 03.12.2018 13:36 Ljubljana, 03. decembra (STA) - V ZZZS opozarjajo, da brez spremembe odloka o najvišjem dovoljenem obsegu izdatkov v letu 2019 ne morejo pravočasno pripraviti podlag za uspešno finančno poslovanje in zadostno financiranje storitev v prihodnjem letu skladno s potrebami prebivalcev in obveznostmi v zdravstvenem sistemu ter višjimi vplačili prispevkov v zdravstveno blagajno.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je namreč danes seznanil z dejstvom, da vlada še ni sprejela sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020 kljub pričakovanjem in nameri za spremembo odloka v novembru.

"Sprememba odloka o najvišjem dovoljenem obsegu izdatkov ZZZS v letu 2019 bi lahko sicer zagotovila ZZZS v letu 2019 za 172 milijonov evrov višjo porabo kot v letu 2018 predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, od tega približno 108 milijonov evrov za zdravstvene storitve," so navedli v sporočilu za javnost. Ker pa odlok še ni spremenjen, upravni odbor ZZZS danes v okviru postopka določanja splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 ni mogel opredeliti dodatnih sredstev za sistemsko povečanje obsega programov zdravstvenih storitev v letu 2019, temveč je lahko potrdil le vključitev vseh širitev programov, ki so bile določene že v letu 2018, tudi v leto 2019, so pojasnili.

Izjeme so širitve programa otroškega in šolskega dispanzerja za 21 timov, ambulante družinske medicine za 32 timov, programa specialistične zunajbolnišnične dejavnosti revmatologije za 6,22 tima in nekatere druge manjše širitve programov, so dodali.

Upravni odbor ZZZS je zato danes med drugim ministrstvu za zdravje in ostalim partnerjem v zdravstvu predlagal, "da se za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in ustrezno financiranje zdravstvenih storitev prenese tudi financiranje t. i. terciarja I in nekaterih drugih obveznosti, ki niso povezane s pravico do zdravstvenih storitev, iz ZZZS na državni proračun". Gre za program učenja, usposabljanja za posebna znanja, program raziskovanja ter vzpostavitev nacionalnih registrov in evidenc, ki znašajo na leto 28,5 milijona evrov, obveznosti ZZZS za pripravo, koordinacijo in vodenje nekaterih preventivnih nacionalnih programov in nacionalnega laboratorija pa znašajo na leto štiri milijone evrov.

ZZZS namreč meni, da bi morala na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sredstva za te dejavnosti zagotoviti država iz proračuna. Sredstva, ki jih zbere ZZZS preko prispevkov, pa bi morala biti namenjena izključno za uveljavljanje pravic zavarovanih oseb. "Na podlagi prenosa teh obveznosti na proračun se lahko tako sproščena sredstva ZZZS namenijo za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev oziroma za skrajšanje čakalnih dob in za boljše vrednotenje obstoječih zdravstvenih storitev," so zapisali.

Ob tem so spomnili, da sta skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu in dvig izdatkov za zdravstvo z osem na devet odstotkov BDP (kar pomeni razkorak približno 430 milijonov evrov) tudi cilj iz koalicijske pogodbe vladnih strank. Zato v ZZZS pričakujejo, "da bo vlada ukrepala v smeri zagotavljanja kakovostnega in dostopnega zdravstvenega varstva, ki bo tudi finančno vzdržen".

Ob tem navajajo, da bo dodatna finančna sredstva treba nameniti med drugim za širjenje prednostnih programov zdravstvenih storitev za skrajševanje čakalnih dob ter za širitve zmogljivosti mreže javne zdravstvene službe in uvajanje novih zdravstvenih programov, tehnologij in zdravil.

Upravni odbor ZZZS je danes sprejel tudi nekaj predlogov za bolj učinkovito financiranje zdravstvenih storitev. Predlagajo, naj se programa referenčnih ambulant in pedontologije ne plačujeta več po pavšalu, ampak glede na dejansko opravljeno število storitev, ter da se cene MR in CT preiskav na podlagi večje izkoriščenosti aparatur znižajo za dva odstotka, sredstva pa se namenijo plačilu specialnih fizioterapevtskih obravnav po dejansko opravljenem številu storitev.

Poleg tega je upravni odbor ZZZS sprejel predlog, da lahko zdravniki na primarni ravni odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko za 10 ali več odstotkov presežejo povprečje glavarinskih količnikov po posameznih dejavnostih. Kot so pojasnili, s tem želijo zagotoviti dostopnost zavarovanih oseb do izbranega osebnega zdravnika.

O podrobnejši opredelitvi namena porabe sredstev za zdravstvene storitve, s katerimi bo razpolagal ZZZS v letu 2019, bo odločala arbitraža partnerjev v zdravstvu, nazadnje pa bo o spornih vprašanjih odločila vlada v okviru določanja splošnega dogovora za leto 2019.