c S
Stopnja digitalizacije podjetij počasi raste 03.12.2018 12:39 Ljubljana, 03. decembra (STA) - Stopnja digitalizacije v slovenskih podjetjih se iz leta v leto povečuje. Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi se jih lahko danes z visokim ali celo zelo visokim indeksom digitalizacije pohvali nekaj več kot četrtina. Dve leti nazaj je bilo takšnih le 18 odstotkov, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Namen digitalizacije je povezati med seboj posamezne poslovne procese v podjetju - od brezpapirnega poslovanja in avtomatizacije procesov do povezovanja sistemov in naprav. Stopnja digitalizacije v podjetjih pa se izraža z digitalnim indeksom; tega statistiki merijo na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljajo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih.

V analizo so vključili podjetja, ki zaposlujejo najmanj deset delavcev. Med njimi jih tudi v letu 2018 ostaja največ takšnih, ki imajo nizek digitalni indeks (42 odstotkov), dodatnih 32 odstotkov pa celo zelo nizek. Vendar pa se ta delež iz leta v leto znižuje: potem ko je bilo leta 2016 podjetij z nizkim ali zelo nizkim digitalnim indeksom 82 odstotkov in lani 77 odstotkov, jih je torej letos 74 odstotkov.

Po drugi strani se povečuje delež podjetij z visokim oz. zelo visokim digitalnim indeksom: z 18 odstotkov v letu 2016 je do letos porasel na 26 odstotkov. Visok digitalni indeks imajo predvsem velika podjetja, namreč skoraj polovica.

Eno od meril je bilo, koliko zaposlenih v podjetju uporablja računalnike, povezane z internetom. Tokrat je podjetij, v katerih se lahko več kot polovica zaposlenih redno poveže na svetovni spet, 46 odstotkov. Skoraj štiri petine podjetij pa je vsaj delu svojih zaposlenih dodelilo prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta, torej prenosni računalnik, tablico ali mobilni telefon.

Strokovnjake za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo zaposluje 20 odstotkov podjetij. Na spletu jih je s svojo spletno stranjo ali na spletni strani matičnega podjetja navzočih 84 odstotkov, 34 odstotkov pa jih ima spletno stran, ki vsebuje povezavo tudi na profil na družbenih omrežjih.

Srednje ali naprednejše storitve računalništva v oblaku najema 17 odstotkov podjetij, elektronske račune jih pošilja 62 odstotkov, za spletno oglaševanje pa jih plačuje 22 odstotkov, med drugim še kaže analiza digitalizacije slovenskih podjetij.