c S
Po novih zakonih bo nekaterim invalidom lažje 03.12.2018 11:43 Ljubljana, 03. decembra (STA) - Po zakonih o osebni asistenci in o socialnem vključevanju invalidov, ki se bosta začela uporabljati z januarjem 2019, bo invalidsko varstvo urejeno na bolj sodoben način. Osebna asistenca bo zakonska pravica, zakon o socialnem vključevanju invalidov pa širi krog invalidov, so povedali na ministrstvu za delo.

Osebna asistenca, ki so jo do zdaj financirali preko programov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo po zakonu o osebni asistenci zakonska pravica, je na današnji novinarski konferenci povedala ministrica za delo Ksenija Klampfer.

Zakon ureja pravico do osebne asistence v obsegu najmanj 30 ur tedensko in pravico do komunikacijskega dodatka za slepe, gluhe in gluhoslepe. Slednjo bodo upravičenci lahko izkoristili v obliki osebne asistence v obsegu 30 ur mesečno ali pa bodo dobili denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb v višini 146,06 evra.

Kdor ima potrebo po osebni asistenci, mora vložiti vlogo na center za socialno delo. Pogoj pa je, da

je potrebuje najmanj 30 ur na teden, je povedala generalna direktorica direktorata za invalide Dragica Bac.

Ministrstvo bo letos za izvajanje osebne asistence preko programov namenilo nekaj manj kot 3,4 milijona evrov, v letu 2019 pa ocenjujejo, da bodo za financiranje osebne asistence za približno 500 uporabnikov namenili približno 15,6 milijona evrov in za financiranje komunikacijskega dodatka v obliki denarnega nadomestila za približno 1000 uporabnikov 1,7 milijona evrov.

Zakon o socialnem vključevanju invalidov pa širi krog invalidov s pravicami po zakonu na osebe z določenimi avtističnimi motnjami, na osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in na gluhoslepe osebe.

S širitvijo kroga upravičencev želijo reševati problematiko mladih, pri katerih pride do hude invalidnosti še pred prvo zaposlitvijo in zato ne dobijo pravic po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Status invalida po veljavnem zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 je imelo novembra 6651 ljudi, po novem zakonu pa se bo po oceni število povečalo na približno 7000 ljudi, je povedala ministrica.

Invalidi bodo imeli pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Za pridobitev nadomestila po novem sedanjim prejemnikom nadomestila ni treba storiti ničesar, novi upravičenci pa bodo vloge vlagali na krajevno pristojnem centru za socialno delo kot do zdaj.

Proračunska sredstva za nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo bodo z letošnjih približno 40 milijonov evrov prihodnje leto povišali na približno 60 milijonov evrov.

Ti invalidi imajo običajno tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, ker brez pomoči ne morejo opravljati osnovnih življenjskih potreb. Dozdajšnji dodatek za tujo nego in pomoč bodo preimenovali v dodatek za pomoč in postrežbo in ga izenačili z istoimenskim dodatkom po pokojninskem zakonu. Po novem bo znašal 146,06 evra oz. 292,11 evra.