c S
Ministrstvo s sistemskimi ukrepi za krepitev primarnega zdravstvenega varstva 01.12.2018 08:20 Ljubljana, 30. novembra (STA) - Ministrstvo za zdravje se bo zavzelo za krepitev primarnega zdravstvenega varstva s sistemskimi ukrepi, ki bodo izboljšali organizacijo in pogoje dela, je v pismu mladim zdravnikom poudaril minister Samo Fakin. S tem so se na ministrstvu odzvali tudi na opozorila Zdravstvenega doma Ljubljana o perečem pomanjkanju družinskih zdravnikov.

Mladi zdravniki se že nekaj let ne odločajo radi za delo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Na ministrstvu za zdravje menijo, da so k temu prispevale tudi nekatere dezinformacije, ki krožijo med zdravniki in so se pojavile tudi v nekaterih medijih, je Fakin navedel v dopisu mladim zdravnikom, objavljenem na spletnih straneh ministrstva.

Kot je zatrdil, pa se bo ministrstvo s sistemskimi ukrepi zavzelo za krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Pojasnil je, da so to odločitev v času, ko opravlja ministrsko funkcijo, že podprli z nekaterimi ukrepi, mnoge pa še načrtujejo.

Tako je bila z aneksom iz splošnega dogovora za leto 2018 umaknjena določba, po kateri bi napotni zdravnik moral plačati zdravstveno storitev, če bi se izkazalo, da bolnik ne bi izpolnjeval kriterijev za napotitev k drugemu specialistu.

Sicer pa bo ministrstvo v primarno raven zdravstvene dejavnosti usmerilo več finančnih sredstev. Že v splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 so okrepili primarno zdravstveno dejavnost za 43 timov splošnih ambulant in 10 timov otroškega in šolskega dispanzerja v skupni vrednosti 3,57 milijona evrov. V aneksu 2 k splošnemu dogovoru je bilo dodanih še devet timov splošnih ambulant oziroma ambulant družinske medicine.

Na ministrstvu po Fakinovih navedbah podpirajo povečano število razpisanih mest za specializacije iz družinske medicine, pediatrije ter ginekologije in porodništva. Tako bodo lahko zagotavljali ustrezno mrežo specialistov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, vsakemu novemu specialistu pa zagotovili ustrezno delovno mesto.

Minister je napovedal tudi pripravo prenovljenega modela financiranja primarne ravni zdravstvene dejavnosti. Prav tako bodo na ministrstvu prednostno dokončali leta 2016 začeti proces priprave strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti. Delovne skupine, v katere bo minister v kratkem imenoval predstavnike posameznih specialnosti, pa bodo pripravile srednjeročne načrte za izboljšanje pogojev dela in organiziranosti primarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Kot je še zagotovil Fakin, nacionalni razpis specializacij nikakor ne pomeni uvedbe možnosti dekreta, v katerem kraju v Sloveniji bi se mladi zdravniki specialisti morali zaposliti. Nasprotno, mladim zdravnikom omogoča izbiro izvajalca zdravstvene dejavnosti, kjer bodo nadaljevali svojo poklicno pot.

V Zdravstvenem domu Ljubljana so namreč danes pozvali pristojne k sistemskim ukrepom za ublažitev kadrovskega primanjkljaja. Kot so še zapisali, se starejši zdravniki upokojujejo, mladi niso motivirani za zaposlitev v osnovnem zdravstvu, pestijo jih odpovedi delovnega razmerja zaradi preobremenjenosti, kandidatov za delo na teh področjih pa ni.