c S
Mala in srednje velika podjetja v EU še naprej z močno rastjo 01.12.2018 20:10 Bruselj, 01. decembra (STA) - Preporod malih in srednje velikih podjetij (MSP) v EU od začetka krize se je lani nadaljeval in kaže, da se bo tudi v prihodnje, ugotavlja Evropska komisija. Ta podjetja so v obdobju 2008-2017 znatno prispevala k okrevanju in nato k rasti celotnega gospodarstva EU.

MSP so med letoma 2008 in 2017 povečala bruto dodano vrednost za 14,3 odstotka, število zaposlenih pa za 2,5 odstotka. Celotno gospodarstvo je bruto dodano vrednost povečalo za 16,5 odstotka, število zaposlenih pa za 1,8 odstotka, kaže letno poročilo o evropskih MSP.

Slovenija je med 15 državami, katerih MSP so do leta 2017 dodano vrednost povečala nad tisto iz leta 2008, je pa njihovo zaposlovanje še pod ravnjo iz leta 2008.

Slovenska MSP ustvarijo 65,1 odstotka dodane vrednosti in imajo 73,4 odstotka zaposlenih, kar je nad povprečjem EU. Vendar pa je njihova letna produktivnost za četrtino nižja od povprečja EU, je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Mala in srednje velika podjetja v EU so v obdobju 2008-2017 znatno prispevala k okrevanju in nato k rasti celotnega gospodarstva EU. Prispevala so 47 odstotkov skupnega povečanja dodane vrednosti in 52 odstotkov novega zaposlovanja v nefinančnem sektorju.

Pričakovanja za leti 2018 in 2019 ostajajo dobra. MSP v EU naj bi v teh dveh letih povečala dodano vrednost za po 4,3 odstotka, njihovo zaposlovanje pa naj bi se v letu 2018 povečalo za 1,5 odstotka in v letu 2019 za 1,3 odstotka.

"Ta pozitivna napoved pa je odvisna od številnih tveganj, med njimi poteka brexita in morebitnih mednarodnih trgovinskih sporov," opozarja poročilo in dodaja, da je trenutno nemogoče oceniti, kakšen bo vpliv teh dejavnikov na MSP.