c S
Ebm-papst z višjimi prihodki, a nižjim dobičkom 03.12.2018 07:28 Cerknica, 02. decembra (STA) - Družba Ebm-papst, ki proizvaja male elektromotorje in ventilatorje, je v minulem poslovnem letu, ki se je končalo marca, ustvarila 79,51 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 9,4 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček se je kljub temu prepolovil in dosegel dobrega pol milijona evrov.

Kot je v poročilu o poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, pojasnil direktor Jošt Rupnik, sta glavna razloga za slabši rezultat od načrtovanega visoki pritiski na cene na področju bele tehnike in rast cen materialov.

"V tem poslovnem letu smo se prvič soočili z nestabilnimi napovedmi količin. Naročila so se gibala navzgor in navzdol skozi vse leto, kar nam je otežilo optimalno produkcijo," je zapisal in dodal, da nov trend kaže na krajše roke odprem in podaljšanje rokov pri naročanju. "Slednje zahteva še večjo odzivnost s strani proizvodnje," je poudaril.

Za investicije so v navedenem obdobju namenili 2,7 milijona evrov. Del so namenili za avtomatizacijo proizvodnje, del pa za energetsko sanacijo upravne stavbe.

V aktualnem poslovnem letu želijo proizvodnjo ohraniti na lanski ravni. Proizvajati bodo začeli nove izdelke iz segmenta plinskih ventilov, za kar so namenili 4,5 milijona evrov. Poudarek bodo namenili tudi spodbujanju inovativnosti pri zaposlenih.

Konec marca je v družbi delalo 516 oseb, kar je 15 več kot leto prej. V to številko je vključena tudi najeta delovna sila (44 prek zaposlitvene agencije in šest študentov).