c S
Poslavljajoči se župani lahko zaprosijo za nadomestilo plače 03.12.2018 07:51 Ljubljana, 03. decembra (STA) - Županom, ki jim volivci na tokratnih lokalnih niso zaupali novega mandata oziroma se za položaj niso več potegovali, bo z ustanovno sejo novoizvoljenih občinskih svetov potekel mandat. Tisti, ki so funkcijo opravljali poklicno in jim ne bo uspelo najti druge zaposlitve, bodo lahko zaprosili za nadomestilo plače. Enako velja za poklicne podžupane.

Po tokratnih lokalnih volitvah se bo od županskih stolčkov poslovilo kar nekaj županov. Funkcija jim bo uradno prenehala z ustanovno sejo novoustanovljenega občinskega sveta občine, ki so jo vodili.

Če si ne bodo uspeli najti nove zaposlitve, bodo lahko zaprosili za nadomestilo plače. To velja le za župane, ki so funkcijo opravljali poklicno - v minulem mandatu je bilo takšnih 150. Za nadomestilo plače pa lahko zaprosijo tudi poklicni podžupani.

Pravico do prejemanja nadomestila plače imajo najdlje tri mesece oziroma dokler se ne zaposlijo ali upokojijo. Pripada jim nadomestilo v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače. Višina plače župana je sicer odvisna od števila prebivalcev v občini, večina pa jih prejema po dobre tri tisočake bruto.

Za nadomestilo lahko funkcionarji po prenehanju funkcije zaprosijo, če iz objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije, nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjujejo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Pravica do prejemanja nadomestila se lahko še za največ šest mesecev, če poklicni funkcionar v tem času izpolni pogoje za upokojitev.

Čas prejemanja nadomestila se nekdanjim funkcionarjem šteje v pokojninsko dobo, v nadomestilo pa niso vključeni stroški za prevoz in prehrano. Poklicni funkcionar po prenehanju mandata nima pravice do odpravnine, mu pa ta pripada ob upokojitvi.