c S
Anketa zavoda kaže na rast zaposlovanja v prvem polletju 2019 30.11.2018 13:23 Ljubljana, 30. novembra (STA) - Napovedi delodajalcev v Sloveniji glede zaposlovanja v prvi polovici leta 2019 so spodbudne. Kot je pokazala anketa Zavoda RS za zaposlovanje, načrtujejo 2,8-odstotno rast števila zaposlenih. Potrebovali bodo 35.500 oseb, pri čemer naj bi ustvarili 18.200 novih delovnih mest, pri ostalih zaposlitvah naj bi šlo za nadomeščanja.

Anketirani delodajalci - zajeli so 5054 podjetij v vsaj 10 zaposlenimi, vprašalnik pa jih je izpolnilo 2650 - načrtujejo, da bodo v roku šestih mesecev potrebovali 35.500 delavcev, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa tudi zaradi povečevanja števila zaposlenih. V prihodnjega pol leta naj bi se tako odprlo približno 18.200 novih delovnih mest.

Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, drugih dejavnosti ter prometa in skladiščenja.

V gradbeništvu je napovedana 7,9-odstotna rast zaposlenosti, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih 6,2-odstotna, v drugih dejavnostih 5,7-odstotna, v prometu in skladiščenju pa 5,6-odstotna rast zaposlenosti.

"Napoved kaže na očiten pozitivni trend v gradbeništvu, optimistične napovedi so tudi za dejavnosti, kamor je umeščeno tudi posredovanje kadrov, ter krepitev dejavnosti prometa in skladiščenja," so navedli.

V treh dejavnostih - rudarstvu, kmetijstvu, lovu, gozdarstvu in ribištvu ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro - je napovedan rahel upad zaposlenosti.

Delodajalci večinoma iščejo delavce zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški dopusti in dopusti za nego in varstvo otrok, odhodi delavcev), delno pa tudi zaradi večjega povpraševanja po izdelkih ali storitvah oz. širitve dejavnosti.

Najpogosteje bodo iskali voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalce, varilce, zidarje, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo, orodjarje, tesarje, elektroinštalaterje, varnostnike, kuharje, natakarje, vojake, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah in strugarje.

Podatki kažejo na vedno večja strukturna neskladja na trgu dela. V preteklega pol leta se je s pomanjkanjem ustreznih kadrov soočila polovica delodajalcev, pri tem je bilo med velikimi delodajalci (ki zaposlujejo 250 ali več ljudi) takšnih 70 odstotkov delodajalcev.

Največ delodajalcev ima težave z iskanjem kadra v gostinstvu (68,8 odstotka), gradbeništvu (62,4 odstotka) ter zdravstvu in socialnem varstvu (62,2 odstotka).

"Delodajalci imajo pogosto težave z iskanjem kadra za poklice, ki so slabše plačani, fizično zahtevni in/ali za katere je značilen neugoden delovni urnik," ugotavljajo na zavodu in dodajajo, da je poleg tega razviden tudi problem iskanja kandidatov za tehnične poklice, za katere so potrebna poklicno specifična znanja in za katere je težko na hitro usposobiti nov kader.

Zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov so se delodajalci soočali predvsem z daljšimi postopki iskanja ustreznih kandidatov, situacijo, ko niso zaposlili delavcev, in z odločitvami za iskanje delavcev v tujini. Pomanjkanje ustreznih kandidatov se je v poslovanju najpogosteje kazalo s povečanim obsegom dela že zaposlenih delavcev, prenosom dela na zunanje izvajalce in zavračanjem naročil.

Delodajalci so optimistični glede povpraševanja po njihovih izdelkih ali storitvah v prihodnjih šestih mesecih. 32 odstotkov jih ocenjuje, da se bo gospodarska aktivnost krepila, 58,7 odstotka vprašanih ne pričakuje sprememb v obsegu poslovanja, 7,1 odstotka podjetij pričakuje poslabšanje, medtem ko 2,2 odstotka sodelujočih ni napovedalo gibanja povpraševanja po njihovih izdelkih oz. storitvah.

Najbolj so optimistični delodajalci v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil, informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter v gradbeništvu. O rasti povpraševanja po izdelkih oz. storitvah so najbolj optimistični veliki delodajalci, najmanj pa srednje veliki delodajalci.