c S
Evropske inovacijske agencije na blejskem posvetu za boljšo podporo inovatorjem 30.11.2018 07:20 Bled, 29. novembra (STA) - Spirit Slovenija je danes skupaj z evropskim združenjem inovacijskih agencij TAFTIE na Bledu pripravil posvet o izboljšanju podpore, ki ga agencije nudijo inovatorjem in podjetjem. Kot poudarjajo, ni ključna le finančna podpora temveč inovatorji potrebujejo tudi nasvete, mreženje in stike z investitorji.

Predstavniki posameznih agencij so na posvetu spregovorili o svojih izkušnjah, praksah in idejah, kako izboljšati storitve ter kako jih prilagoditi novim zahtevam, ki jih prinašajo spremembe evropske politike za podporo inovacij. Ob tem so se soočili z izkušnjami inovatorjev in podjetnikov, njihovimi težavami in predlogi.

Na delovnem posvetu se je zbralo 55 udeležencev iz evropskih inovacijskih agencij, med katerimi je tudi Spirit Slovenija - Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Razpravljali so o tem, kako strankam nuditi kar najvišjo dodano vrednost z usposobljenostjo svetovalcev in sodelovanjem z zunanjimi specializiranimi organizacijami, kot so svetovalna podjetja.

Avtorica raziskave o trenutnem stanju podpornih storitev v tehnološko inovacijskih agencijah Alex Glennie je pojasnila, da inovatorji za uspeh ne potrebujejo le finančne podpore, temveč tudi druge podporne storitve, predvsem prave povezave za razvoj ideje, njeno uresničitev in rast posla. Čeprav je učinke takšne podpore zelo težko izmeriti, pa se večina agencij zaveda, da je svetovalno, mentorsko in povezovalno delo, ki ga opravljajo, izjemno pomembno.

Kako koristna je takšna podpora, je mogoče ugotavljati s sledenjem uspehom strank tudi več let po tem, ko dobijo sredstva. Možna izboljšava za agencije pa je tudi, da svoje delo namesto v financiranje projektov usmerijo v posamezna podjetja in jim nudijo storitve po meri ter izboljšajo razumevanje, kaj je potrebno za uspeh pri inovacijskih projektih.

Predstavnica portugalske agencije Ana Ponte je pojasnila, da je v TAFTIE vključenih 29 agencij. Večina agencij pa nima toliko kadrovskih in finančnih resursov, da bi lahko opravile vse delo, zato se morajo osredotočiti tiste storitve, ki so za inovatorjem najbolj koristne.

Ključno se ji zdi, da agencije nudijo mreženje med akademiki, ki nimajo kompetenc podjetnikov, in podjetniki, ki jim manjka najnovejše znanje o prenosu produktov na trg. Gre za prenos znanja o tem, kako inovacije orientirati na trg. Hkrati pa je treba inovatortjem omogočiti stik z investitorji in zagotoviti miks finančnih virov, ki omogoča rast.

"Inovatorji včasih od agencije sploh ne potrebujejo dodatnih finančnih sredstev, ampak le pravo mrežo in stike z investitorji, da lahko raziščejo svoje priložnosti," je izpostavila Pontejeva in dodala, da je ob podpori startupov ter malih in srednje velikih podjetij ključno prav to, da jim agencije pomagajo pri mednarodnem pozicioniranju njihovih inovacij.

Inovacijske agencije pred nove izzive postavlja tudi junija predstavljen predlog Evropske komisije, da se iz naslednjega dolgoročnega proračuna EU za obdobje do leta 2021 do 2027 za raziskave in inovacije nameni 100 milijard evrov. Novi program Obzorje Evropa bo temeljil na dosežkih in uspehu sedanjega programa na področju raziskav in inovacij Obzorje 2020 in naj bi EU pomagal ohraniti svetovno vodilno mesto na področju raziskav in inovacij.

Ob tem Obzorje Evropa predvideva niz ukrepov za celovito podporo podjetnikom in podjetjem pri prebojnih inovacijah. Hitro in prilagodljivo podporo ter soinvestiranje naj bi zagotovili tudi prek vzpostavitve Evropskega sveta za inovacije.