c S
Vlada ohranja enotirno upravljanje v DUTB 29.11.2018 15:06 Ljubljana, 29. novembra (STA) - Kljub priporočilom računskega sodišča je primerno ohraniti enotirni sistem upravljanja DUTB, menita vlada in finančno ministrstvo. Ocenjujeta namreč, da se je sistem izkazal kot primernejša oblika za takšno institucijo, poleg tega je DUTB sedaj v fazi najintezivnejšega upravljanja sredstev in sprememba ne bi bila primerna.

V praksi delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je izkazalo, da je "glede na specifiko takšne institucije enotirni sistem primernejša oblika, poleg tega pa spreminjanje sistema upravljanja v drugi polovici obdobja delovanja DUTB, ko je ta v fazi najbolj intenzivnega upravljanja sredstev, ne bi bilo primerno", so po današnji seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Bosta pa vlada in finančno ministrstvo proučila možnosti dopolnitev smernic za delovanje DUTB oz. statuta DUTB v smeri izboljšanja razmejitve pristojnosti med neizvršnimi direktorji in upravnim odborom kot celoto ter natančnejše določitve pristojnosti neizvršnih direktorjev, so navedli v odzivu na ugotovitve Računskega sodišča RS glede revizije poslovanja DUTB.

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja DUTB v letih 2014 in 2015 ugotovilo določene nepravilnosti, neučinkovitosti in negospodarnosti.

Vlada napoveduje, da določb o nadzoru v zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank ne bo spreminjala, bo pa dopolnila smernice v delu, ki se nanašajo na upravljanje premoženja.

"Cilj je, da bo upoštevano temeljno izhodišče vlade glede načina poslovanja DUTB, to je načelo ničelne tolerance do netransparentnega ter negospodarnega delovanja oz. morebitnih zlorab," so zapisali in dodali, da bodo za to bodisi v smernicah bodisi v splošni usmeritvi finančnega ministrstva, izdani DUTB, podrobneje opredelili določbe o rednem poročanju DUTB glede aktivnosti prestrukturiranj v družbah, v katerih ima DUTB lastniško ali dolžniško naložbo.

Računsko sodišče je predlagalo tudi pregled zadnjih veljavnih pogodb o zaposlitvi oz. poslovodenju z izvršnimi in neizvršnimi direktorji z veljavno politiko prejemkov in na tej podlagi obračunanih in plačanih prejemkov. Ministrstvo je pregledalo veljavne pogodbe in ni ugotovilo neskladnosti z veljavno politiko prejemkov DUTB.

Računsko sodišče je obenem predlagalo, da vlada in finančno ministrstvo preučita upravičenost obračunavanja in plačevanja dodatka za lojalnost zaposlenim. DUTB želi to urediti z internim aktom strategija ohranjanja talentov in zaposlenih, ki bi med drugim določila merila za izračun odloženega plačila za ohranjanje talentov in zaposlenih.

Ministrstvo ocenjuje, da predlagana rešitev odstopa od prakse v drugih gospodarskih družbah v Sloveniji in da takšen sistem nagrajevanja upoštevajoč tudi druge ugodnosti, ki jih imajo zaposleni v DUTB, ni primeren.

Vlada se je seznanila tudi s poročilom ministrstva glede opravljenega nadzora nad DUTB ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2018. DUTB je v tem obdobju po oceni ministrstva dosegla ključne cilje in uresničevala strateške usmeritve, zlasti unovčevala premoženje.

DUTB je v tretjem četrtletju ustvarila 54,8 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja, skupaj v letu 2018 pa 171,8 milijona evrov, kar je 8,5 odstotka celotne prenosne vrednosti portfelja. To pomeni, da je DUTB na dobri poti do doseganja zakonskega cilja 10-odstotne ocenjene vrednosti prenesenih sredstev na letni ravni, je ocenilo ministrstvo. Stroški poslovanja so bili v tretjem četrtletju za 13 odstotkov nižji kot v enakem obdobju lani.

Vlada je danes kot skupščina DUTB imenovala revizorja za poslovni leti 2018 in 2019, in sicer revizijsko družbo KPMG Slovenija.