c S
Vlada o gospodarskih temah 29.11.2018 13:50 Ljubljana, 29. novembra (STA) - Vlada je med drugim sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, s katerim rešuje varnostni, sanitetni in okoljski izziv nakopičene odpadne embalaže. Za novo v.d. direktorice Umarja je vlada imenovala Majo Bednaš, na seji pa so obravnavali tudi več gradiv glede DUTB.

Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami predvideva, da tako pri odpadni embalaži kot pri odpadnih nagrobnih svečah prevzem in obdelavo zagotovi država. Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo zadolženo ministrstvo za okolje, izbrani izvajalec pa bo moral odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.

Vlada je na današnji seji za vršilko dolžnosti direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) imenovala Majo Bednaš. Njen mandat bo trajal do imenovanja novega direktorja oziroma najdlje do 5. junija prihodnje leto.

Vlada se tudi na današnji seji še ni opredelila do poziva sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) za razrešitev direktorice Tanje Muha. Obrazložitev predloga za razrešitev je namreč ocenila kot pomanjkljivo, zato je svet agencije pozvala k njegovi dopolnitvi.

Vlada se je seznanila z informacijo o izvedbi projekta izstrelitve satelita NEMO-HD v vesolje in sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta izstrelitve prvega slovenskega satelita v vesolje. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je po seji dejal, da gre za pomemben projekt, s katerim se Slovenija pridružuje državam s sateliti v vesolju. Cena izstrelitve je, kot je dejal Počivalšek, ocenjena na 1,9 milijona evrov, sredstva pa je v največji meri prispevalo ministrstvo za gospodarstvo, sodelovala pa bodo tudi okoljsko ministrstvo ter ministrstvi za izobraževanje in kmetijstvo.

Vlada je z družbo Holding Kobilarna Lipica sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in s tem holdingu omogočila, da nastopa v vlogi investitorja. Holding bo lahko tako začel s postopki pridobivanja potrebnih dovoljenj za posege na objektih na območju Kobilarne Lipica, ki so nujno potrebni obnove. Prav tako je vlada podala soglasje k ustanovitvi odvisne družbe Kobilarna Lipica, s sedežem v Lipici. Hkrati je sprejela sklep o določitvi nagrad in sejnin članov nadzornega sveta družbe Holding Kobilarna Lipica.

Vlada je obravnavala več gradiv glede Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Sprejela je odziv na ugotovitve računskega sodišča glede revizije poslovanja DUTB, seznanila se je s strategijo ohranjanja talentov in zaposlenih ter z navodili za spremljanje zakonsko določenih ciljev. Prav tako se je seznanila z rednim četrtletnim poročilom glede opravljenega nadzora DUTB ter kot skupščina imenovala revizorja DUTB za leti 2018 in 2019.

Vlada je obravnavala poročilo nadzornega sveta javnega podjetja Infra glede nekaterih ugotovljenih nepravilnosti direktorja javnega podjetja. Nadzorniki so med drugim ugotovili, da je direktor sklenil pogodbo za gradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega sistema na Pijavškem brez pridobljenega predhodnega soglasja nadzornega sveta. Takoj, ko je ugotovil svojo nenamerno napako, je pogodbo predložil v soglasje nadzornemu svetu. Vlada je ugotovila, da ima direktor še zaupanje ustanovitelja.

Vlada je daje soglasje družbi Borzen k sklenitvi pogodbe o okvirnem kreditu. Skladno z aktom o ustanovitvi družbe Borzen, ki je operater trga z elektriko, namreč skupščina odloča o soglasju direktorju k najemu kreditov v vrednosti nad milijon evrov, so zapisali v vladi.

Vlada je izvedla nekatere prerazporeditve sredstev med proračunskimi uporabniki. Skupna vrednost vseh prerazporeditev je 21,9 milijona evrov, od tega se med drugim za starševska nadomestila prerazporeja 13,7 milijona evrov in 2,3 milijona evrov za zagotavljanje likvidnostni kmetij, ki so jih prizadele naravne ujme.

Vlada je na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo na ministrstvu za javno upravo imenovala Uroša Sveteta, in sicer od 1. decembra letos do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev. Na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za informatiko pa je pod enakimi pogoji imenovala Mihaela Krišlja.

Vlada se je seznanila še s četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga (SDH) o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2018.