c S
Vlada pooblastila ministre za podpis sporazumov in ostalih pravnih podlag za realizacijo dogovora s sindikati 29.11.2018 13:09 Ljubljana, 29. novembra (STA) - Vlada je na dopisni seji pristojne ministre pooblastila za podpis stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja ter dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. Za realizacijo vsebine sporazumov in dogovora je treba sprejeti tudi ustrezne pravne podlage. Vlada je tako že določila besedilo novele plačnega zakona.

Predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki jo vlada v DZ pošilja s predlogom za obravnavo po nujnem postopku, predvideva trajni premik izplačila napredovanj z aprila na december v vsakem letu.

V stavkovnih sporazumih in dogovoru o plačah predvidene plačne dvige pa bo treba preliti v anekse h kolektivnim pogodbam, ob krovni kolektivni pogodbi za javni sektor še h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Za javne agencije in vojsko bo morala vlada sprejeti spremembe uredb, s katerima se delovna mesta uvrščajo v plačne razrede.

Na dopisni seji se je tako vlada že seznanila tudi s predlogi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter za njihov podpis pooblastila pristojne ministre. Ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za obrambo pa je naložila, da ji najpozneje do 6. decembra v sprejem predložita spremembe uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter spremembe uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede.

Vladni pogajalci so v tem tednu parafirali stavkovni sporazum s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, ter s sindikatom delavcev v pravosodju. Že prejšnji teden pa so stavkovne sporazume parafirali tudi s šolskim sindikatom Sviz in dvema zdravstvenima sindikatoma. Za zdaj tako odprto ostaja le še vprašanje reševanja stavkovnih zahtev policijskih sindikatov, s katerima pogajanja še potekajo.