c S
Vlada sprejela predlog zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže 29.11.2018 12:52 Ljubljana, 29. novembra (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Minister za okolje in prostor Jure Leben verjame, da je zastavljena pot interventnega odvoza prava, čeprav pričakuje, da se bo del kapitala rešitvam uprl in bodo "kakšne stvari šle tudi na sodišče".

Ministrstvo za okolje in prostor pod Lebnovim vodstvom je v predlogu zakona zapisalo, da tako pri odpadni embalaži kot pri odpadnih nagrobnih svečah prevzem in obdelavo zagotovi država. Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo zadolženo ministrstvo za okolje, izbrani izvajalec pa bo moral odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.

Država bo sicer imela v skladu z zakonom pravico in dolžnost od družb za ravnanje z odpadki oz. nosilcev skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi svečami zahtevati vračilo stroškov interventnega odvoza. In prav tu se po Lebnovih besedah v javnosti pojavijo pomisleki, ki pa jih sam zavrača.

"Država mora vsaj poskusiti izterjati denar nazaj od podjetij, ki so zadolžena za urejanje področja odpadne embalaže. Kot minister sem odgovoren do državljank in državljanov, do tistih, ki reciklirajo, ki dnevno pazijo, da ščitimo našo zeleno Slovenijo. Državni proračun je od vseh nas, zakaj bi državljanke in državljani plačevali za nekaj, kar bi se po sistemu moralo že izvajati," se je vprašal.

Drugo odprto vprašanje je vprašanje primernosti cene odvoza odpadne embalaže pri največ 120 evrih na tono. "Ko smo pripravljali idejo rešitve znotraj ministrstva, smo pridobili kar nekaj informativnih ponudb, ki so bile veliko cenejše od 120 evrov. Ko pa smo javno povedali, da bomo zagotovili še dodaten denar in zadeve urejali tudi z uredbo, so cene poskočile, nekatere do 200 evrov," je povedal Leben.

"Na takšno izsiljevanje ne morem pristati," je dejal minister in izrazil prepričanje, da je rešitve mogoče izpeljati v zastavljenih okvirnih cenah. Obenem pa je izrazil pričakovanje, da se bo "tisti del kapitala, ki bi od tega rad le nekaj imel, na vse kriplje upiral". Prav tako pričakuje, da "bodo šle kakšne stvari tudi na sodišče", a "čas je, da vzpostavimo red tudi na tem področju".

"Vrag je vzel šalo. V nekaterih komunalah ne odvažajo več embalaže podjetjem, v nekaterih ne odvažajo več odpadne embalaže v kmetijski dejavnosti. Sistem je padel, mi pa smo se na to odzvali," je bil jasen minister.

Je pa podčrtal pomen dialoga in zagotovil, da bo z deležniki sodeloval tudi v času obravnave zakona v DZ, da bi predlog po možnosti še izboljšali. Zakon bo sicer še danes poslan v DZ, poslanci pa ga bodo po nujnem postopku obravnavali na decembrski seji. Postopki odvoza bi nato stekli v prihodnjem letu.

Leben je sicer izpostavil tudi pomen dolgoročne rešitve, ki jo ministrstvo pripravlja v obliki novega zakona o varstvu okolja. "To je kompleksen problem in v postopku si bomo morali odgovoriti na nekaj neprijetnih vprašanj," je poudaril. Tako se bo Slovenija med drugim morala odločiti, ali želi sežigalnico odpadkov ali pa bo svojo usodo na tem področju še naprej prepuščala tujini.