c S
Pravdanje zaradi zamud pri gradnji Glasbene šole Ajdovščina 28.11.2018 09:20 Ajdovščina, 28. novembra (STA) - Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je začel sodni postopek zaradi ničnosti pogodbe v vrednosti 1,6 milijona evrov, v katerem gradbeno podjetje AS Primus toži Občino Ajdovščina. Občina je pogodbo o prenovi stavbe nekdanje osnovne šole v glasbeno šolo odpovedala zaradi zamud pri delih.

Občina Ajdovščina je 4. maja lani z družbo AS Primus iz Cerknice podpisala pogodbo o prenovi nekdanje stavbe osnovne šole v glasbeno šolo v vrednosti 1,6 milijona evrov. Izvajalca so uvedli v delo 10. maja 2017. Vendar do 23. maja letos, manj kot teden dni pred pogodbeno dogovorjenim rokom za pridobitev uporabnega dovoljenja, izvajalec sploh še ni začel izvedbe strojnih in elektro instalacij niti obrtniških del, zamenjavo strehe, fasade in zunanje ureditve.

Podjetje AS Primus je od pogodbene vrednosti 1,6 milijona evrov opravilo le za dobrega pol milijona evrov del, in sicer rušitve, ojačanje konstrukcije, vgradnjo oken in električni priključek.

25. maja letos je zato ajdovska občina odpovedala pogodbo. Ker podjetje ni izpolnilo pogodbenih obveznosti, je tudi že unovčila bančno garancijo. Zaradi podajanja lažne izjave pa je ajdovska občina podala predlog za uvedbo prekrškovnega postopka po zakonu o javnem naročanju pred Državno revizijsko komisijo ter uveljavljala svoj odškodninski zahtevek v pravdnem postopku.

Po prekinitvi pogodbe je bilo treba izdelati popise za dokončanje gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter izvesti nov javni razpis za zamenjavo strehe, vsa notranja dela - električne in strojne instalacije, vse tlake, obdelave sten, fasade in zunanjo ureditev.

Po številnih zapletih s prvotnim izvajalcem del je sredi novembra izbira novega izvajalca postala pravnomočna. Prenovo bo nadaljevalo podjetje Elita Nagode iz Žapuž, ki je že začelo pripravljalna dela, cena gradbenih del pa se je povečala na 1,9 milijona evrov.

S podpisano pogodbo se je izvajalec zavezal, da bodo prenovljeno stavbo predali maja 2019, tako da se bo glasbena šola lahko preselila v nove prostore do začetka novega šolskega leta v začetku septembra. Do tedaj velja tudi podaljšan rok za koriščenje že odobrenih sredstev iz evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna.