c S
Mercator nadaljuje s poslovanjem po lex Mercatorju 28.11.2018 10:02 Ljubljana, 28. novembra (STA) - Poslovanje Mercatorja z Agrokorjem in njegovimi družbami je skladno z lex Mercator, v najnovejšem poročilu, ki se nanaša na obdobje od začetka avgusta do konca oktobra ugotavlja izredni član uprave Mercatorja Gregor Planteu. Mercator ni dal nikakršnih poroštev, garancij, posojil ali jamstev, tudi ni prevzel ali plačal dolga namesto Agrokorja.

Mercator je tudi v omenjenem obdobju poročanja nadaljeval z načinom poslovanja z večinskim lastnikom Agrokorjem in z njim povezanimi družbami, ki sledi določilom zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Slovenijo (lex Mercator).

Kot izhaja iz poročila, objavljenem na spletni strani trgovca, Mercator v času poročanju Agrokorju in z njim povezanim družbam ni podelil nikakršnih poroštev, garancij, posojil, jamstev ali podobnih zavez. Hkrati niti neposredno niti posredno ni odobrila posojila, predujma ali podobnega instrumenta, blagovnih kreditov ali plačala storitev večinskemu lastniku ali povezanim družbam brez soglasja izrednega člana uprave.

Prav tako Mercator v omenjenem obdobju ni pristopil ali prevzel dolga ali izvedel plačila namesto Agrokorja ali z njim povezanih družb.

Mercator je imel konec oktobra do družb iz skupine Agrokor za 7,12 milijona evrov terjatev (konec decembra lani 7,01 milijona evrov), obveznosti je bilo za 9,7 milijona evrov (konec decembra lani 10,63 milijona evrov).