c S
Na vrhu gospodarstva o formuli za odličnost 28.11.2018 07:59 Brdo pri Kranju, 28. novembra (STA) - Na letošnjem vrhu gospodarstva, ki bo danes na Brdu pri Kranju, bodo iskali formulo uspeha za gospodarsko odličnost. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) predlaga nove ukrepe na makroekonomskem področju, učinkovitosti poslovnega okolja, učinkovitosti trga dela, razvitosti finančnega trga, inovativnosti in kakovosti upravljanja podjetij.

GZS, ki pripravlja to letno srečanje gospodarstvenikov z vladajočo politiko, meni, da lahko država cilje - do leta 2025 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, 50 milijard evrov izvoza in 2300 evrov povprečne plače na zaposlenega - doseže le z odličnostjo.

"Za to pa so potrebne spremembe v okolju in v podjetjih; ukrepi, s katerimi marsikje že danes dosegajo odličnost, visoko dodano vrednost in visoko kvaliteto življenja," so zapisali v vabilu. Zato predlagajo nove ukrepe predvsem na šestih področjih.

Na makroekonomskem področju med drugim predlagajo spoštovanje fiskalnega pravila in zmanjševanje javnega dolga, nadaljevanje prodaje velikih državnih družb ter pokojninsko in zdravstveno reformo.

Za večjo učinkovitost poslovnega okolja bi razbremenili stroške dela in uvedli razvojno kapico, zmanjšali administrativna bremena, uvedli ukrepe za vzpodbudo izvozu.

Za učinkovitost trga dela bi med drugim oblikovali aktivno politiko priseljevanja in omejili beg možganov, z vzpodbudami podaljšali delovno aktivnost in uvedli prožnejše nove oblike dela.

Za razvoj finančnega trga bi razvili finančne instrumente za startupe in mala podjetja, za razvojne projekte, sklade tveganega kapitala in instrumente za lastniško financiranje podjetij.

Za povečanje inovativnosti bi uvedli davčne in druge vzpodbude, okrepili sistem financiranja mladih raziskovalcev v gospodarstvu in deregulirali prenos znanja med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Kakovost upravljanja podjetij pa bi izboljšali med drugim z uvedbo najboljših praks iz tujine in s krepitvijo nadzornih svetov, med drugim z mešano sestavo glede na izkušnje, izobrazbo in druge kriterije.

Vrha se bodo na strani politike med drugimi udeležili direktor generalnega direktorata za ekonomske in finančne zadeve pri Evropski komisiji, pristojen za Slovenijo, Manfred Bergmann, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za finance Andrej Bertoncelj, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za okolje in prostor Jure Leben, minister za javno upravo Rudi Medved in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.