c S
DZ sprejel zaključni račun proračuna 2017 27.11.2018 16:02 Ljubljana, 27. novembra (STA) - DZ je danes z 43 glasovi za in 26 proti sprejel zaključni račun državnega proračuna za leto 2017. Poslanci so bili ob tem sicer kritični, ker je računsko sodišče tudi za ta proračun izreklo mnenje s pridržkom, izpostavljeno je bilo tudi skromno črpanje evropskih sredstev.

V letu 2017 se je v državni proračun nateklo 8,83 milijarde evrov prihodkov, kar je 16 milijonov evrov oz. 0,2 odstotka manj od načrtovanih. Višji od načrta so bili prilivi od dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Edino večje odstopanje na prihodkovni strani so prejeta sredstva iz EU, ki so znašala 42 odstotkov načrtovanih, je danes v obravnavi na seji DZ dejala državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec.

Po njenih besedah je razkorak na predvsem posledica manjšega črpanja kohezijske politike iz številnih razlogov, kar pa samo po sebi ni vplivalo na saldo državnega proračuna". Neto presežek v odnosu do proračuna EU je znašal devet milijonov evrov.

Odhodkov je bilo za 9,16 milijarde evrov, kar je 371 milijonov evrov oz. štiri odstotke manj od načrtov. Proračunski primanjkljaj državnega proračuna pa je znašal 326 milijonov evrov in je bil polovico nižji od načrtovanega.

Računsko sodišče je zaključnemu računu izreklo mnenje s pridržkom zaradi ugotovljenih napak pri izkazovanju prejemkov in izdatkov. Kot je na seji komisije DZ za nadzor javnih financ v začetku meseca povedal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, se nepravilnosti tako kot prejšnja leta vežejo na različne vrste izdatkov, najbolj pogoste so na področju transferjev, pomemben del pa tudi pri plačah in t. i. splošni proračunski rezervaciji.

Državna sekretarka je povedala, da na vseh področjih, kjer računsko sodišče očita nepravilnosti, izvajajo aktivnosti za ureditev stanja in iščejo rešitve na sestankih z računskim sodiščem. Na ministrstvu pričakujejo, da bo računsko sodišče v porevizijskem poročilu popravljalne ukrepe ocenilo kot zadovoljive, ter upajo, da bo v prihodnje vedno manj ugotovljenih napak.

V SDS in NSi so poudarili, da se napake ponavljajo iz leta v leto, ministrstvo oz. vlada pa izvajanja proračuna ne popravi, zato v poslanskih skupinah zaključnega računa niso podprli. Kritični so bili tudi do črpanja evropskih sredstev.

Koalicija je ob podpor zaključnemu računu opozarjala, da bi bilo treba nepravilnosti, na katere opozarja računsko sodišče, odpraviti. Poleg tega so bili zaskrbljeni nad neučinkovitostjo črpanja evropskih sredstev in so izrazili pričakovanje, da se bo temu področju v prihodnje namenilo veliko pozornosti.