c S
Slovenija v analizi Svetovne banke izboljšala rezultat pri davkih 27.11.2018 08:38 Ljubljana, 27. novembra (STA) - Slovenska davčna zakonodaja v zadnjem letu ni doživela večjih sprememb, kljub temu pa je Slovenija v nedavni raziskavi Svetovne banke o pogojih poslovanja precej izboljšala svoj rezultat na področju plačevanja davkov. Z 41. mestom je lanski rezultat izboljšala za 17 mest in se uvrstila tik za Avstrijo ter dve mesti pred Nemčijo.

Svetovna banka je te rezultate objavila v publikaciji Doing Business 2019, v kateri ocenjuje pogoje poslovanja v 190 državah po svetu. Države so v njej razvrščene glede na prejete ocene v 10 kategorijah, ena od njih je plačevanje davkov.

Slovenija je letos svoj rezultat na področju plačevanja davkov izboljšala predvsem zaradi izboljšanega indeksa po oddaji davčnih napovedi oz. obračunov, kjer je dobila oceno 80,03 točke, kar je 20,09 točke bolje od lanske ocene.

Navedeni indeks meri učinkovitost izvajanja vračil DDV in obdelovanja popravkov obračunov davka od dohodkov pravnih oseb. Sestavljajo ga štirje indikatorji, k boljši oceni Slovenije pa je prispevalo predvsem izboljšanje ocene pri indikatorju, ki meri hitrost izvajanja inšpekcijskih postopkov pri popravkih obračunov davka od dohodkov pravnih oseb. Čas izvajanja postopka se je namreč skrajšal s 53 tednov na 6,3 tedna, so pojasnili na Finančni upravi RS.

Srednje veliko lokalno podjetje, ki je bilo v analizo vključeno kot študija primera, v Sloveniji v povprečju za plačilo 10 davkov ter zagotavljanje skladnosti z davčnim sistemom porabi 233 ur. Lani je za ta ista opravila potrebovalo 12 ur več.

Direktor davčno-pravnega oddelka pri PricewaterhouseCoopers Slovenija Miroslav Marchev še vedno vidi potencial za izboljšave na področju ur, ki jih podjetje porabi za zagotovitev skladnosti z davčnim sistemom, kot tudi pri izboljšanju indeksa po oddaji davčnih napovedi. "Obe postavki sta izrazito administrativne narave, zato na tem področju vidimo prostor za napredek, ki ga je mogoče doseči tudi s premišljeno in strateško implementacijo tehnoloških novosti," je dejal.

S temi in tudi z vsemi drugimi indikatorji se sicer Slovenija uvršča nad povprečje globalnih rezultatov.