c S
EU dlje od ciljev glede energetske učinkovitosti 26.11.2018 13:00 Koebenhavn, 26. novembra (STA) - Napredek glede uporabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v EU se je upočasnil, s čimer je ogroženo doseganje ciljev glede energije in zmanjšanja izpustov, ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA). Glavni razlog za upočasnitev je večja poraba energije, predvsem v transportu.

Medtem ko EU kot celota ostaja na poti, da bo do leta 2020 dosegla cilje glede zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in povečanja rabe obnovljivih virov energije (OVE), je treba obrniti sedanji trend povečane rabe energije, da bi dosegli cilje glede rabe energije do leta 2020. Potrebna bodo tudi dodatna prizadevanja za doseganje podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030, je EEA zapisala v danes objavljeni letni analizi napredka pri doseganju ciljev glede obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti.

Delež OVE v celotni energetski mešanici EU je v letu 2017 znašal 17,4 odstotka. S tem je EU na poti, da bo do leta 2020 dosegla ciljni 20-odstotni delež. Se je pa delež le malo povečal glede na leto 2016, ko je znašal 17 odstotkov. Nezadosten je bil tudi napredek glede doseganja 10-odstotnega deleža OVE v transportu do leta 2020.

"V več državah članicah povečana poraba energije in tržne ovire zavirajo povečanje deleža obnovljivih virov energije," opozarja EEA. V letu 2017 je bilo 20 držav članic na poti, da bodo dosegle cilje glede OVE do leta 2020, potem ko je bilo leta 2016 na tej poti 25 držav članic. V veliko državah je glavni razlog povečana poraba energije, zaradi česar se je zmanjšal delež uporabljenih OVE.

Poraba energije se je v zadnjem desetletju zmanjševala s tempom, ki bi lahko zagotovil izpolnjevanje ciljev glede učinkovite rabe energije do leta 2020. Se je pa leta 2015 začela poraba energije v EU povečevati in EEA ocenjuje, da s sedanjim trendom tako cilji glede rabe primarne energije kot cilji glede končne rabe energije do leta 2020 ne bodo doseženi.

Pri tem EEA poudarja, da je povečana raba energije v transportnem sektorju v letu 2016 dosegla 33 odstotkov končne porabe energije v EU. "Zaradi povečevanja rabe energije posebej v transportnem, a tudi v drugih sektorjih, je doseganje ciljev do leta 2020 vedno bolj negotovo," opozarja.

EEA na podlagi prehodnih podatkov za leto 2017 ocenjuje, da je 13 držav članic povečalo porabo energije na raven, ki ne omogoča doseganja ciljev. Leta 2016 so bile takšne države tri.

Slovenija je po ugotovitvah EEA na poti, da bo do leta 2020 dosegla cilje tako glede izpustov kot glede porabe energije in uporabe OVE.

Agencija opozarja, da po sedanjih trendih prav tako ne bodo doseženi cilji do leta 2030 - zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 40 odstotkov glede na leto 1990, povečanje deleža OVE na vsaj 32 odstotkov in izboljšanje energetske učinkovitosti za vsaj 32,5 odstotka glede na leto 2007. Med državami, za katere trenutni trendi kažejo, da ne bodo dosegle ciljev do leta 2030, je tudi Slovenija.

Države članice morajo do konca leta predložiti prvi osnutek nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, v katerih bodo morali biti navedeni tudi cilji in politike za doseganje omenjenih ciljev do leta 2030.