c S
V občini Majšperk že upoštevajo pripombe računskega sodišča 26.11.2018 12:55 Majšperk, 26. novembra (STA) - V občini Majšperk že upoštevajo priporočila računskega sodišča za izboljšanje poslovanja, ki so jih prejeli po opravljeni reviziji poslovanja za leto 2016 in v katerem so jim revizorji izdali mnenje s pridržkom, je za STA povedala županja Darinka Fakin.

Kot je pojasnila Fakinova, ki kot edina kandidatka na nedavnih lokalnih volitvah ostaja na čelu občine, gre pri ugotovitvah računskega sodišča za manjše nepravilnosti, ki so bile povezane s klasifikacijo proračuna, njegovimi obrazložitvami in prikazom sprejetega proračuna preteklih let z indeksi. Po njenih besedah so občinsko vodjo financ že poslali na izobraževanje, tako da je napake že odpravila in priporočila upoštevala za naprej.

Prav tako bodo v prihodnosti upoštevali priporočila računskega sodišča in društvom pred dokončanjem razpisa ne bodo dodeljevali sredstev s pogodbo, ker je to skladno s priporočili nedopustno. V bodoče bodo vse pogodbe z društvi imele vključeno tudi protikorupcijsko klavzulo, prav tako je občina takoj po opozorilu računskega sodišča izstopila iz Vinarske Zadruge Haloze in dobila povrnjena sredstva.

Kot so prejšnji teden sporočili z računskega sodišča, so pri reviziji pravilnost poslovanja v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna med drugim ugotovili, da občina v splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2016 ni prikazala sprejetega proračuna preteklega leta ter indeksa med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta, poleg tega pa poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ni popolno.

Pri postopkih dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam je sklepe o dodelitvi sredstev izvajalcem za sofinanciranje programov podpisal direktor občinske uprave, ne da bi ga županja za to pooblastila, prejemniku tekočih transferjev na področju športa pa je dodelila in izplačala sredstva, preden je bil izveden javni razpis in preden je z njim sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev po izvedenem javnem razpisu.

Prav tako je občina določila razpisni rok za prijavo na javni razpis na področju kulture, ki je bil krajši od enega meseca, dvema izvajalcema kulturnih programov je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev, podobno je bilo tudi pri enem od prejemnikov z drugih področij, še osmim prejemnikom na različnih področjih delovanja pa je dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis.

Prav tako je računsko sodišče ugotovilo, da občina od dveh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je, ni pravočasno pridobila podatkov o stanju njune zadolženosti, medtem ko od štirih javnih zavodov teh podatkov sploh ni pridobila. Sporno je bilo po mnenju revizorjev tudi plačilo vpisa obveznega deleža v Vinarsko zadrugo Haloze, saj občina za to naj ne bi imela pravne podlage v javnofinančnih predpisih.