c S
Vlada sprejela predlog novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik 24.11.2018 22:43 Ljubljana, 23. novembra (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Za izvedbo postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del podaljša do konca leta 2019, rok za izvedbo postopka likvidacije družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik pa do 31. decembra 2020.

Kot so po današnji dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, bodo z novelo zakona družbi Rudnik Trbovlje-Hrastnik dali možnost, da v celoti realizira program zapiranja in izvede postopke za zapustitev rudnika skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo.

"Spremembe zakona bodo omogočile, da se v predlaganem obdobju izvede dokončanje postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del, odpravi posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del ter izvede ukrepe zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možne povzročitelje onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik se je sicer začelo leta 2000, prvi rok za zaprtje pa je bil konec leta 2015. Pozneje je bil podaljšan do konca letošnjega decembra, medtem ko se predvideni stroški zaprtja niso spremenili.

Konec leta 2020 bo tako v celoti realiziran program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih oz. bo izvršena dokončna ekološko prostorska sanacija degradiranega območja. Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, pa bodo izvedeni ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.

Podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik je nastalo na osnovi reorganizacije podjetja Rudniki rjavega premoga Slovenije, uresničitev njegovih dolgoročnih ciljev pa je bila tesno povezana z izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3, katere gradnjo pa so preprečili volivci z referendumom. Posledično je bil julija 2000 sprejet zakon o postopnem zapiranju rudnika.