c S
Skupina Istrabenz v devetih mesecih z rastjo prihodkov 24.11.2018 22:43 Koper, 23. novembra (STA) - Skupina Istrabenz je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 24,84 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Večino prihodkov skupine, in sicer 99,72 odstotka, so ustvarili v turistični dejavnosti. Skupina je med januarjem in septembrom ustvarila 807 evrov čistega dobička.

Lani je imela sicer skupina po prvih devetih mesecih 424.015 evrov čistega dobička. Dobiček iz poslovanja je v prvih treh četrtletjih leta 2018 upadel za 27 odstotkov na 1,56 milijona evrov, je razvidno iz poročila o poslovanju, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Družba Istrabenz Turizem, najpomembnejši del skupine, je prihodke od prodaje na letni ravni povečala za štiri odstotke na 24,77 milijona evrov, čisti dobiček pa za pet odstotkov na 2,48 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je povečala za dva odstotka na 2,99 milijona evrov. Od začetka leta so zabeležili 289.363 nočitev, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2017.

Družba Istrabenz pa je med januarjem in septembrom ustvarila 148.000 evrov prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja 15-odstotno rast. Družba je imela 2,27 milijona evrov čiste izgube (lani v enakem obdobju 2,03 milijona evrov) in 1,34 milijona evrov izgube iz poslovanja (lani v enakem obdobju 711.090 evrov).

"V primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta so bili bistveno višji stroški intelektualnih storitev, ki se nanašajo na aktivnosti, vezane na postopke preventivnega prestrukturiranja družbe," so pojasnili v Istrabenzu. Spomnili so, da je koprsko sodišče potrdilo sporazum o finančnem prestrukturiranju družbe.

Konec septembra je imela družba 118,72 milijona evrov finančnih dolgov. "Družba Istrabenz je tudi v tretjem četrtletju nadaljevala s prodajnimi aktivnostmi z namenom vračila dolga finančnim upnikom. Potekale so aktivnosti za prodajo vseh vrst premoženja," so dodali.