c S
Novi predsednik nadzornikov Pošte Slovenije je Matjaž Šifkovič 24.11.2018 22:43 Maribor, 23. novembra (STA) - Potem ko je uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) zaradi poteka mandata prejšnjim nadzornikom imenovala nove predstavnike lastnika v nadzornem svetu Pošte Slovenije, so se člani nadzornega sveta danes sestali na ustanovni seji. Za svojega predsednika so imenovali Matjaža Šifkoviča, za njegovega namestnika pa Dejana Kastelica.

SDH je v vlogi ustanovitelja oziroma edinega družbenika Pošte Slovenije za nove predstavnike lastnika v nadzornem svetu poleg Šifkoviča in Kastelica imenoval še Zdravka Seliča in Matjaža Fortiča. Kot predstavnika sveta delavcev v nadzornem svetu ostajata Božidar Pograjc in Aleš Arnejčič, ki jima mandat poteče 12. januarja 2020.

Generalni direktor Pošte Slovenije Boris Novak ter člana poslovodstva Andrej Rihter in Vinko Filipič so na seji nove nadzornike seznanili z delovanjem in poslovanjem družbe, glavnimi strateškimi usmeritvami ter najpomembnejšimi akti.

Pred Pošto Slovenije je veliko izzivov, saj je panoga v fazi transformacije, so po seji sporočili iz družbe. Kot je Pošta Slovenije zapisala v svoji strategiji, bo tudi v prihodnje ohranjala vodilni tržni delež na področju poštnih storitev ter status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Slovenije. Ključna pa bo prilagoditev kakovosti dejanskim potrebam uporabnikov in spremenjenim razmeram na trgu poštnih storitev.

Ker klasične poštne storitve vse bolj nadomeščajo elektronski načini komuniciranja ter se posledično spreminjajo navade uporabnikov, se Pošta Slovenije usmerja v razvoj in nadgradnjo inovativnih in konkurenčnih storitev. Pri tem sledi strategiji rasti in razvoja na področju paketnih in logističnih storitev. Rast bo dosegala tudi s širitvijo na tuje trge v širši regiji ter z akvizicijo družb s kompatibilno dejavnostjo.

Po umestitvi novega paketnega usmerjevalnika v letošnjem letu skupino Pošta Slovenije čakajo še dodatne investicije, da bo modernizirala usmerjanje paketnih in pisemskih pošiljk ter informatizirala logistične procese, modernim trendom pa sledi tudi vozni park z električnimi vozili.

Skupina Pošta Slovenije v letu 2018 načrtuje skupaj 255,5 milijona evrov prihodkov in 11,4 milijona evrov dobička.