c S
Ob padanju prodaje tiskanih medijev trafike tudi v prodajo elektronskih storitev 26.11.2018 07:25 Beograd/Ljubljana, 25. novembra (STA) - Vztrajno padanje prodaje tiskanih medijev izziv prinaša tudi trafikam, ki so v preteklosti večino prometa ustvarile s prodajo tiskovin in tobačnih izdelkov. Družba Tobačna 3Dva je rešitev med drugim našla v prodaji elektronskih storitev, ki sicer prinaša nižje marže, a velike prodajne količine. Trend rasti elektronskih storitev je spodbuden.

Kot je na trgovinski konferenci FMCG Summit, ki jo je v četrtek gostil Beograd, poudaril direktor Tobačne 3Dva Milan Rus, se trafike poleg splošnega trenda padanja prodaje tiskanih medijev in tobačnih izdelkov v zadnjem desetletju soočajo tudi z rastjo konkurence. Ta se je na področju maloprodaje močno povečala, saj "danes vsak skuša prodajati vse".

Če partnerji, ki prodajajo v imenu in za račun 3Dva, zaslužijo vse manj, so tudi vse manj motivirani, zato so se iskanja rešitev v družbi po Rusovih besedah lotili z vso resnostjo. Sprva so poskušali s širitvijo prodajnega asortimana, a se to ni obneslo. Razlog za to so med drugim manjše skladiščne zmogljivosti kot pri običajnih trgovcih.

"Tako smo storili nekaj napak, a se iz njih stalno učili," je poudaril Rus. Pravo rešitev so nato našli v elektronskih storitvah, ki sicer prinašajo nižje marže, a velike prodajne količine. V trafikah 3Dva je tako danes med drugim mogoče plačati položnice, nakazati denar v tujino ali na debetne kartice, vplačati športne stave in loterijske listke ter kupiti vstopnice in vozovnice. Trend rasti elektronskih storitev je po Rusovih besedah spodbuden, pri tem pa je ključno spremljati odzive potrošnikov in iskati nove produkte, zanimive za takšno prodajo.

Z vključitvijo elektronskih storitev so poleg tega postali zanimivi za nekatere partnerje, denimo verigo bencinskih servisov, ki zdaj ponujajo elektronske storitve v njihovem imenu in za njihov račun, koristi pa so pri tem po Rusovih navedbah obojestranske. "S tem sodelovanjem podjetje postane ponudnik elektronskih storitev, ki jih njegova konkurenca v danem trenutku nima, ali pa se izenači s ponudbo konkurentov," je pojasnil Rus.

Tobačna 3Dva, hčerinsko podjetje Tobačne Ljubljana, ki je v britanski lasti, ima po vsej državi skupno 271 prodajnih mest. Trafik je 130, ostalo predstavljajo kioski in t. i. T-točke, ki predstavljajo prej omenjeno sodelovanje z drugimi prodajnimi mesti.

Kot poudarja vodja maloprodaje Boško Mastikosa, so očitki, ki letijo na njihov poslovni model, večinoma neupravičeni in so posledica nepoznavanja oziroma slabega ločevanja njihovih prodajnih mest od prodajnih mest konkurentov. 3Dva namreč blago in storitve prodaja prek svojih partnerjev, torej pravnih oseb, ki prodajajo v tujem imenu in za tuj račun. Ti partnerji s 3Dva niso v delovnem razmerju, temveč družba z njimi dolgoročno pogodbeno sodeluje.

Plačilo za delo prejmejo iz naslova delitve marž, torej glede na prodajno uspešnost, je za STA pojasnil Mastikosa. Prodajno uspešnost nagrajujejo tudi z mesečnimi dodatki. Povprečno mesečno nakazilo za partnerja je lani znašalo 1708 evrov, najvišja nakazila pa so bila tudi trikrat višja.

"V sodelovanju z zunanjimi izvajalci stalno anonimno preverjamo zadovoljstvo naših zaposlenih. Rezultati anket kažejo, da so s sodelovanjem z nami večinoma zadovoljni ali zelo zadovoljni, kar dokazuje, da je obstoječi poslovni koncept ustrezen. Verjamem, da se pri konkurentih morda dogajajo številne kršitve, a vseh ne gre metati v isti koš. Samo zato, ker prodajamo enake izdelke na podoben način, še ne pomeni, da tudi mi kršimo pravice delavcev," je za STA poudaril Rus.

Tobačna 3Dva je v minulem poslovnem letu, ki se je končalo 30. septembra lani, ustvarila 53,65 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je nekaj manj kot leto poprej. Čisti dobiček je kljub temu porasel za dobrih deset odstotkov na nekaj manj kot 470.000 evrov.