c S
Varstveno delovnemu centru Kranj negativno mnenje računskega sodišča 23.11.2018 10:35 Kranj, 23. novembra (STA) - Računsko sodišče je izreklo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja Varstveno delovnega centra Kranj v letu 2016. Računsko sodišče je od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ter podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Kot je v danes objavljenem revizijskem poročilu navedlo računsko sodišče, je Varstveno delovni center Kranj ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, notranjimi akti in pogodbo pri nabavah blaga, materiala, storitev in osnovnih sredstev v vrednosti več kot 182.000 evrov.

Poleg tega je v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih izplačal 4166 evrov nagrad spremljevalcem v okviru izvedbe prostočasnih aktivnosti, direktorici pa je obračunal in izplačal 30 ur dela preko polnega delovnega časa v skupnem znesku 685 evrov in nabavil vinjeto za osebno vozilo ter zaposleni izplačal 574 evrov preveč povračil stroškov prevoza na delo in z dela.

Predpise je zavod kršil tudi pri sklenitvi podjemne pogodbe z zaposlenim v vrednosti 4000 evrov, saj po uveljavitvi zakona o ukrepih na področjih plač in drugih stroškov dela za leto 2016 ni preveril, ali je namen, za katerega je sklenil pogodbo, skladen z nameni tega zakona ter ni opravil uskladitve.

V nasprotju s predpisi je poleg tega Varstveno delovni center Kranj ravnal še pri popisu in evidentiranju računalniške in programske opreme, saj ga ni izvedel v skladu z zakonom o računovodstvu in pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa osnovnih sredstev. Za oddajo telovadnice v najem pa zavod ni imel podlage v aktu o ustanovitvi.

Računsko sodišče je od zavoda zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, ter podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja. Za odziv na ugotovitve računskega sodišča je vodstvo zavoda pozvala tudi STA, ki na odgovore še čaka.