c S
Skupina Intereuropa v devetmesečju s 24-odstotno rastjo dobička 23.11.2018 06:31 Koper, 22. novembra (STA) - Logistična skupina Intereuropa je v devetih mesecih ustvarila 119,2 milijona evrov prihodkov od prodaje in 4,2 milijona evrov čistega dobička. To na letni ravni predstavlja osem- oz. 24-odstotno rast. Dobiček iz poslovanja se je medtem zvišal za pet odstotkov na 6,1 milijona evrov. S poslovanjem so se danes seznanili nadzorniki Intereurope.

Kot so zapisali v nerevidiranem poročilu o poslovanju, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, so prihodki in dobiček nad načrti, to pa pripisujejo intenzivnim prodajnim aktivnostim ob ugodnih gospodarskih razmerah na večini trgov skupine.

"Na ugodne rezultate je ob rasti prodaje vpliva tudi nižja amortizacija, kot posledica prevrednotenja nepremičnin v preteklem letu, ter višji prihodki iz naslova odprave dolgoročnih rezervacij v višini 900.000 evrov," so dodali.

Prihodki od prodaje so se povečali na vseh poslovnih področjih, najbolj pa na produktih cestnega, domačega, železniškega in pomorskega prometa, avtomobilske logistike ter distribucije. Področje kopenskega prometa predstavlja 53 odstotkov prodaje skupine in je v prvih treh trimesečjih ustvarilo 63,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar na letni ravni predstavlja sedemodstotno rast.

K rasti prihodkov je v največji meri prispevala obvladujoča družba Intereuropa. Intereuropa je devetmesečje končala s 83,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 12 odstotkov na 4,9 milijona evrov, čisti dobiček pa za 28 odstotkov na 3,8 milijona evrov.

V Intereuropi so sicer na ravni skupine nadaljevali z razdolževanjem. Neto finančni dolg skupine se je ob koncu septembra ustavil pri 60,5 milijona evrov, kar je 3,9 milijona manj kot ob koncu junija in 6,7 milijona evrov manj kot ob koncu lanskega leta.

Skupina Intereuropa je v devetih mesecih za investicije namenila 2,6 milijona evrov, kar je približno toliko kot lani v tem času. V prvih treh četrtletjih se je začelo več novih investicij, ki bodo zaključene v zadnjem četrtletju. Med naložbami je največja izgradnja ekološkega otoka z ureditvijo dodatnih skladiščnih prostorov v Celju.

V Intereuropi je bilo konec septembra na ravni skupine 1337 in na ravni družbe 594 zaposlenih.