c S
Postopki odvoza odpadne embalaže na podlagi spremenjene uredbe že v teku 22.11.2018 13:10 Ljubljana, 22. novembra (STA) - Na ministrstvo za okolje in prostor prihajajo pogodbe o odvozu odpadne embalaže na podlagi nove uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Konkretnih podatkov o številu pogodb na ministrstvu še ne razkrivajo, v Zbornici komunalnega gospodarstva pa opozarjajo predvsem na zahteven položaj bolj oddaljenih izvajalcev javnih služb.

Vlada je 25. oktobra sprejela spremembe uredbe o ravnanju z odpadno embalažo. Z njo se izvajalcu javne službe zbiranja omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sam odda v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave, in določa pogoje, pod katerimi jo lahko odda.

Uredba med drugim določa, da če izvajalec javne službe odda odpadno embalažo izvajalcu obdelave v skladu z določili, stroške ravnanja z odpadno embalažo namesto družbe za ravnanje z odpadno embalažo začasno krije država po predloženem računu izvajalca obdelave. Vendar pa je znesek kritja omejen na največ 120 evrov na tono prevzete odpadne embalaže. V ta znesek je vključen davek na dodano vrednost.

Na ministrstvu za okolje in prostor vsakodnevno dobivajo sklenjene pogodbe med izvajalci javne službe in izvajalci obdelave. Vendar pa podatkov o številu pogodb, na njihovi podlagi odpeljane odpadne embalaže ter stroškov za državo še ne razkrivajo. Kot so pojasnili za STA, bodo predvidoma konec prihodnjega tedna pogodbe usklajene in podpisane, takrat pa bodo na voljo tudi podatki.

Na Zbornici komunalnega gospodarstva, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, so za STA povedali, da se težave pojavljajo predvsem pri lokacijah, ki se nahajajo v bolj obrobnih delih države. Nekateri izvajalci javnih služb namreč zaradi višjih stroškov prevoza nakopičene komunalne embalaže sploh ne uspejo dobiti ponudbe v razponu 120 evrov na tono.

Sprememba uredbe o ravnanju z odpadno embalažo je sicer le začasna rešitev za stanje pri komunalnih podjetjih. Pri teh se je namreč do septembra nakopičilo dobrih 9000 ton mešane odpadne komunalne embalaže. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki so zadolžene za odvoz te embalaže, trdijo, da so prevzele vse količine, za katere so jih zavezanci pooblastili in jim tudi plačali embalažnino.

Bolj celovito rešitev naj bi prinesel zakon o interventnem odvozu odpadne embalaže in odpadnih sveč, ki je bil v sredo umeščen med gradiva za obravnavo na vladi. Ta predvideva, da za odvoz poskrbi država in tudi krije stroške. Kasneje lahko te stroške izterja od družb za ravnanje z odpadno embalažo.

Tudi v tem primeru bo sicer moral izbrani izvajalec odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.