c S
Zakon o interventnem odvozu odpadne embalaže pripravljen za vladno obravnavo 21.11.2018 15:22 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je med gradiva za obravnavo na seji vlade umestilo končni predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Predlog vključuje določitev najvišjega stroška odvoza, in sicer je ta pri odpadni embalaži 120 evrov na tono, pri svečah pa 200 evrov na tono.

Predlog zakona določa, da tako pri odpadni embalaži kot pri odpadnih nagrobnih svečah prevzem in obdelavo zagotovi država. Za izbiro osebe, ki bo v imenu države poskrbela za odpadke oziroma sveče, bo zadolženo ministrstvo za okolje in prostor.

Vendar pa bo izbira po končni verziji predloga potekala v skladu z zahtevami zakona, ki ureja javna naročila. Prav tako bo moral izbrani izvajalec odpadno embalažo odpeljati in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov, sveče pa za največ 200 evrov na tono.

Država bo sicer imela v skladu z zakonom pravico in dolžnost od družb za ravnanje z odpadki oz. nosilcev skupnega načrta za ravnanje z odpadnimi svečami zahtevati vračilo stroškov interventnega odvoza.

Predlog zakona predvideva tudi, da si bo inšpekcija za okolje v 30 delovnih dneh od uveljavitve zakona ogledala lokacije, kjer se kopiči odpadna embalaža, ter o stanju obvestila ministrstvo za okolje. Nato bo ministrstvo zagotovilo odvoz.

Pri odpadnih svečah pa bosta izvajalec javne službe in upravljavec pokopališča, pri katerih bo količina odpadnih sveč presegla zmogljivosti, o tem obvestila inšpekcijo, nosilce skupnega načrta in zbiralce odpadnih nagrobnih sveč. Nosilec skupnega načrta bo v sedmih dneh od prejema obvestila zagotovil prevzem odpadnih nagrobnih sveč. Če bodo količine po tem roku še vedno presežne, bosta izvajalec javne službe in upravljavec pokopališča obvestila inšpekcijo, postopek je nato podoben kot v primeru odpadne embalaže.

Ob predpostavki, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo in zbiralci odpadnih nagrobnih sveč ne bodo povečali intenzivnosti prevzemanja, je ocenjeni strošek prevzema teh odpadkov, obravnavanih s predlaganim zakonom, sedaj 1,5 milijona evrov.

Ministrstvo je sicer predlog zakona o interventnem odvozu intenzivno usklajevalo z javnostjo. Prva javna obravnava je potekala od 12. do 26. oktobra, popravljeni zakon pa je bil javnosti na vpogled od 30. oktobra do 15. novembra.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so v času javne obravnave iz predloga zakona odstranili nekaj določil, ki so bile sporne za družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Tako je želelo okoljsko ministrstvo z ministrom Juretom Lebnom na čelu sprva obiti zakon o javnih naročilih, češ da bi to pohitrilo postopke, sedaj pa bo izbira podjetja za interventni odvoz vseeno upoštevala pravila javnega naročanja.

Prav tako je prvi osnutek predvideval, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki so po mnenju ministrstva kriva za nastale kupe odpadne embalaže, ne bi smele biti osebe, ki bodo sedaj poskrbele za interventni odvoz. A je iz zakona odletelo tudi to določilo.

Predlog zakona trenutno še ni na dnevnem redu četrtkove seje vlade, ni pa izključena možnost njegove razširitve.