c S
Nama ob nižjih prihodkih z izgubo 21.11.2018 15:46 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Ljubljanska trgovina Nama je v prvih devetih mesecih ustvarila 10,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 2,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani in 1,5 odstotka pod načrti. Ob tem je imela okoli 147.000 evrov čiste izgube, potem ko je enako obdobje lani končala z 210.000 evrov čistega dobička. Izguba je sicer manjša od načrtovane.

Nama je namreč načrtovala za približno 450.000 evrov višjo izgubo. Nižja realizirana izguba je posledica nižjih stroškov dela ter nižjih stroškov materiala v primerjavi z načrtovanimi, piše v nerevidiranem poročilu o poslovanju, s katerim se je danes seznanil nadzorni svet in je objavljen na spletni strani Ljubljanske borze.

Veleblagovnica je ustvarila nekaj manj kot 170.000 evrov izgube iz poslovanja, potem ko je v enakem obdobju lani vknjižila malo več kot 195.000 evrov dobička iz poslovanja.

Nama je levji delež od 10,8 milijona evrov čistih prihodkov ustvarila s prodajo trgovskega blaga, teh prihodkov je bilo namreč za 9,65 milijona evrov, potem ko so se v enakem obdobju lani ustavili pri 10 milijonih evrov.

Na prihodke družbe je pomembno vplivala odprodaja deleža nepremičnine v Škofji Loki. Gre za prodajo 15-odstotnega deleža poslovnih prostor, za katere je Nama iztržila nekaj manj kot 280.000 evrov. Nama je pogodbo o prodaji drugega dela nepremičnine z Občino Škofja Loka podpisala februarja, marca pa prejela kupnino za prodani delež.

"Za družbo Nama je značilna precejšnja sezonska komponenta poslovanja, in sicer tako pri obsegu prometa kot pri rezultatih poslovanja. Najuspešnejši del leta predstavljajo meseci od septembra do decembra," so poudarili.

V Nami so ob tem spomnili, da imajo novo strategijo družbe za obdobje od leta 2018 do leta 2021, ki jo gradijo na razvoju in izboljšanju poslovanja dveh ključnih stebrov dejavnosti: trgovske in nepremičninske dejavnosti.

Skladno s strategijo na področju trgovske dejavnosti namerava Nama do leta 2021 skupaj s partnerji trajno zaokrožiti in s tem aktivno sooblikovati sodobno trgovsko in gostinsko ponudbo v centru mesta Ljubljana za vse generacije. Na področju nepremičnin pa je cilj aktivno upravljanje z obstoječimi nepremičninami in doseganje čim višje donosnosti.