c S
V Bohinju inovativni pilotni projekt Mobilni socialni servis 21.11.2018 15:17 Bohinj, 21. novembra (STA) - Bohinjska občina se je lotila pilotnega projekta Mobilni socialni servis, ki povezuje prostovoljce in različne službe pri ugotavljanju in reševanju težav občanov. Takšno povezovanje je novost v slovenskem prostoru, kažejo pa se možnosti za njegovo aplikacijo tudi v drugih lokalnih skupnostih.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Bohinjski Bistrici povedala koordinatorica projekta Iva Lapajne, ki je na občini odgovorna za področje sociale, mobilni socialni servis nastaja na podlagi dolgoletnih izkušenj. Izhajali so iz demografskega stanja in mobilnosti občanov ter njihovih potreb in ugotovili, da obstoječe javne službe ne zadoščajo več.

Osnovni cilj projekta, ki uvaja nove oblike reševanja socialne in druge problematike, je dvig kakovosti življenja občanov. Osrednje področje, na katerem sloni projekt, je področje socialnega varstva, ki je neposredno povezano s področjem zdravstva v sinergiji s področjem športa, kulture, izobraževanja, zaposlovanja in drugih. Gre za inovativni projekt mreženja, detekcije problematike in hitre odzivnosti, ko gre za reševanje težav.

Kot primer, ki so ga že obravnavali, je Lapajnetova navedla 85-letno gospo, ki živi sama in je poklicala na občino za pomoč pri kidanju snega, zaradi katerega ni mogla iz hiše. "Naš odziv je bil lahko takojšen," je povedala Lapajnetova in pojasnila, da so gospe ponudili pomoč nekoga, ki opravlja družbeno koristno delo. Hkrati so jo povprašali, če ima kakšne druge potrebe in ji predlagali zanimive delavnice, ki se jih bo lahko udeležila, ker ji bodo zagotovili prevoz.

Koordinacijo pri zaznavanju težav in njihovem reševanju zaenkrat opravlja kar Lapajnetova sama. V oblikovanju je mreža izvajalcev, med katerimi so tako prostovoljci kot tudi strokovni delavci iz različnih institucij in organizacij, saj je za reševanje težav potreben multidisciplinaren pristop.

Pridobili so že 50 prostovoljcev iz lokalnega okolja, ki bodo delovali v 24 naseljih občine. Nekateri se bodo vključili tudi v izobraževanje, za katerega je projekt, prav tako kot za nakup električnega avtomobila, prejel nepovratna sredstva. Zagotovljeno pa je tudi že sodelovanje z 31 različnimi organizacijami, kot so center za socialno delo, zdravstvene ustanove in humanitarne organizacije.

Čeprav bo projekt uradno zaživel šele naslednje leto, je mreža že začela svoje delo. Trenutno imajo v reševanju 12 primerov, pri katerih se soočajo z različno problematiko in pri katerih med drugim sodelujejo tudi s policijo in šolo. Največkrat izstopa kompleksna socialna problematika, med pogostejšimi težavami je tudi alkoholizem, rešujejo pa tudi primere drugih zasvojenosti in nasilja.

Pomagajo vsem, starostne meje ne postavljajo. Posebej ranljive skupine pa so invalidi, družine in posamezniki s posebnimi potrebami ter starejši. V zadnjem obdobju v Bohinju beležijo tudi večje število priseljenih tujcev, ki potrebujejo pomoč pri asimilaciji.