c S
Za kolesarsko povezavo Celje-Laško 1,8 milijona evropskih sredstev 21.11.2018 10:56 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu kolesarska povezava Celje-Laško, in sicer za prvo šestkilometrsko etapo med naseljema Celje in Tremerje. Projekt je vreden 3,5 milijona evrov, od tega bo 1,8 milijona evrov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Kot so sporočili iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bo prva etapa kolesarske povezave Celje-Laško celjsko občino kot pomembno regionalno in lokalno središče povezala z zaledjem. "Celje in Laško sta namreč pomembni zaposlitveni središči, kamor dnevno migrirajo občani iz ene ali druge občine," so zapisali.

Projekt bo po oceni vladne službe prispeval k uresničevanju ciljev celostne prometne strategije Mestne občine Celje in občine Laško, v prihodnosti, ko bo kolesarska povezava povezana v celoto, pa bo zgrajeni odsek služil tudi za daljinsko kolesarjenje.

Izvedba prve etape obsega gradnjo kolesarske poti v dolžini dobrih šest kilometrov med naseljema Celje in Tremerje, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi ukrepi, pri čemer so na vladni službi za razvoj našteli gradnjo opornih in podpornih konstrukcij, gradnjo brvi preko Savinje, ureditev javne razsvetljave, prestavitev komunalnih vodov, postavitev prometne opreme in signalizacije ter ureditev dostopnih poti in deponij.

Pojasnili so še, da je namen ureditve kolesarske povezave zagotavljanje pogojev za dnevne migracije kolesarjev, ki se zdaj vozijo po prometno precej obremenjeni cesti, dolgoročno pa spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje ter posledično zmanjševanje števila vozil na obremenjenih prometnih odsekih.