c S
Svet KGZS o skupni kmetijski politiki po letu 2020 21.11.2018 10:39 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Svet KGZS je na seji obravnaval predlog stališča zbornice do skupne kmetijske politike po letu 2020. Ocenili so, da je treba dati poseben poudarek povečanju obsega pridelave hrane na področjih, kjer se obseg zmanjšuje oz. obstaja možnost za povečanje obsega, pa tudi krepitvi položaja kmeta v agroživilski verigi.

Hkrati je treba ohraniti pridelavo in prirejo na celotnem teritoriju države, še posebej na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost, so sporočili iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).

Svet KGZS je razpravljal tudi o napovedani obdavčitvi nepremičnin in ponovno potrdil stališče zbornice, da ne pristaja na kakršnokoli obdavčitev kmetijskih zemljišč in gozdov, saj so ta zemljišča že obdavčena prek katastrskega dohodka.

"Prav tako bi vsaka nova obdavčitev še dodatno otežila že tako slab položaj slovenskega kmetijstva. Člani sveta so tudi zahtevali, da vlada pri pripravi zakona vključi zbornico in jo seznani s predlogom zakona," so navedli.

Člani sveta KGZS so tudi govorili o nedavni škodi, ki jo je povzročil vetrolom v nekaterih delih Slovenije. Glede na škodo, ki jo je povzročil, je svet predlagal, da naj se kot višjo silo oz. kot hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, upošteva tudi vetrolom.

Hkrati so podprli sklepe sveta slovenjgraške enote zbornice za izvedbo nujno potrebnih aktivnosti za pomoč kmetijam, prizadetim zaradi naravnih nesreč v gozdovih. Tako naj bi prizadetim kmetijam zaradi dolgoročnega izpada prihodkov iz gozdarstva podelili najmanj 30-letno koncesijo za delo v državnih gozdovih.

Poleg tega je treba kmetijam, ki so vključene v obdavčitev po dejanskih prihodkih, izredni prihodek zaradi prodaje lesa iz prizadetih površin razdeliti v daljše časovno obdobje. Ker so ponekod gozdne ceste hkrati tudi edine poti do kmetij, je treba med sanacijo gozdov zagotoviti prevoznost cest do teh kmetij.

Kot so še sporočili, se je svet zbornice zavzel tudi za to, da bi o težavah, ki so povezane z vetrolomom in podlubniki, čim prej razpravljal tudi parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki naj sprejme tudi ustrezne sklepe oz. ukrepe.