c S
Skupina Sava Re s skoraj 40-odstotno rastjo čistega dobička 21.11.2018 09:33 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Skupina Sava Re je v prvih devetih mesecih zbrala 430,3 milijona evrov bruto premij, kar je 5,2 odstotka več kot v tem času lani. Čisti dobiček se je povečal za 39,2 odstotka na 29,1 milijona evrov. V zavarovalnici ocenjujejo, da bodo konec leta dosegli načrtovan dobiček, ki je med 37 in 39 milijonov evrov.

"Na ugoden čisti poslovni izid je vplival boljši zavarovalno-tehnični rezultat pozavarovalnega in premoženjskega odseka kot posledica manjšega obsega večjih škod kot v enakem obdobju lani in pozitivnega razvoja rezerviranih škod za predhodna pogodbena leta. Posledično je bil tudi čisti merodajni škodni količnik ugoden," so v nerevidiranem poročilu o poslovanju, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisali v Savi Re.

Rast zbranih premij, bruto jih je bilo za 430,3 milijona evrov, izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (9,9-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj zunaj Slovenije (13,6-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj zunaj Slovenije (14,4-odstotna rast).

Bruto škod je bilo za 245,98 milijona evrov, kar je 12,5 odstotka več kot v prvih devetih mesecih lani.

Skupina Sava Re je v prvih devetih mesecih dosegla 8,1-odstotno rast celotnih prihodkov (razen iz naložbenja), ki so znašali 393,3 milijona evrov. Višji prihodki so predvsem posledica višjih prihodkov premoženjskega in pozavarovalnega odseka ter deloma tudi vključitve novih družb v skupino.

"Sestava prihodkov že kaže učinke prevzemov, zaključenih v letu 2018, ki se nanašajo tudi na nezavarovalne dejavnosti," so zapisali v zavarovalnici, s poslovanjem katere se je v torek seznanil nadzorni svet.

Matična družba Sava Re je v prvih devetih mesecih zbrala za 123,57 milijona evrov bruto premij, kar je 1,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, kosmate škode so se zvišale za 2,7 odstotka na 57,67 milijona evrov, čistega dobička pa je bilo za 41,42 milijona evrov ali 36,4 odstotka več.