c S
Abanka v devetmesečju s 53,5 milijona evrov čistega dobička 21.11.2018 09:33 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Abanka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 53,5 milijona evrov čistega dobička, kar je dobrih 10 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Čiste obresti so se v okolju zelo nizkih obrestnih mer znižale za 18 odstotkov na 44,9 milijona evrov, čiste opravnine pa so bile približno tolikšne kot lani in so znašale 28,2 milijona evrov.

Kot so ob objavi devetmesečnega poslovanja na spletnih straneh Ljubljanske borze zapisali v Abanki, banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja. Ti so bili v prvih devetih mesecih letos za 2,5 odstotka oziroma za 1,3 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 50,3 milijona evrov.

Bilančna vsota banke je konec septembra znašala 3,692 milijarde evrov in je bila za odstotek višja kot konec leta 2017. Tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, je znašal 9,6 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, poudarja uprava z Jožetom Leničem na čelu. Izpostavlja tudi oktobrsko zvišanje bonitetne ocene s strani agencije Moody's, s katero je Abanka ponovno dosegla investicijsko stopnjo.

Krediti strankam, ki niso banke, so konec septembra znašali 1,9 milijarde evrov in so se v primerjavi s koncem leta 2017 zmanjšali za 35,2 milijona evrov oz. 1,8 odstotka. Zmanjšanje je posledica znižanja kreditov pravnim osebam za 5,2 odstotka oz. 57,4 milijona evrov, medtem ko so se krediti prebivalstvu povečali za 5,3 odstotka oz. 46,2 milijona evrov.

Krediti bankam so znašali 33,4 milijona evrov in so bili glede na konec lanskega leta nižji za 27,3 milijona evrov oz. 44,9 odstotka.

Skupina Abanka je v prvih devetih mesecih leta 2018 nadaljevala z aktivnim pristopom zniževanja nedonosnih kreditov, ki so se znižali za 129,5 milijona evrov, delež nedonosnih kreditov v vseh kreditih pa za 4,7 odstotne točke na 5,5 odstotka konec septembra.

Vloge strank, ki niso banke, so znašale 2,9 milijarde evrov in so se v primerjavi s koncem leta 2017 povečale za 47,8 milijona evrov oz. 1,7 odstotka. Depoziti prebivalstva so se povečali za 79,8 milijona evrov (4 odstotke) in depoziti podjetnikov za 7,8 milijona evrov (10,9 odstotka), medtem ko so se depoziti pravnih oseb zmanjšali za 39,8 milijona evrov (4,9 odstotka).

Neto ukinjene oslabitve in rezervacije so v prvih devetih mesecih dosegle 15,6 milijona evrov, medtem ko so v enakem obdobju lani znašale 7,3 milijona evrov. Abanka je v devetih mesecih odpravila oslabitve v višini 14,3 milijona evrov in ukinila rezervacije v višini 1,3 milijona evrov.

"V banki bomo nadaljevali z optimiziranjem poslovanja in se osredotočali na pospeševanje razvoja digitalnih poti do banke ter skrbeli za njeno varno, stabilno in donosno poslovanje. Izvajale se bodo tudi aktivnosti v zvezi s prodajo banke v skladu z zavezo Evropski komisiji," je ob objavi devetmesečnih poslovnih rezultatov še zapisala uprava Abanke.

Slovenski državni holding je 11. oktobra sprožil uradne postopke za privatizacijo Abanke. Potencialne investitorje je pozval, naj interes za nakup 100 odstotkov banke izrazijo v prihodnjih dveh tednih. Analitiki menijo, da bo dosežena cena odvisna od interesa strateških oz. finančnih vlagateljev ter rezerv same banke.

Kot je v minulih dneh poročal časnik Finance, je nezavezujoči interes za nakup tretje največje banke pri nas, v katero sta se po sanaciji in podržavljenju leta 2013 združili prej ločeni banki Abanka Vipa in Banka Celje, izrazilo vsaj šest bank oz. skladov. Po neuradnih informacijah časnika so to madžarska OTP banka, sklad Apollo, avstrijska Erste Group, srbska AIK banka Miodraga Kostića, sklad Blackstone in sklad Advent.