c S
Ukrepi iz predloga stavkovnega sporazuma vredni dobrih 300 milijonov 21.11.2018 07:15 Ljubljana, 20. novembra (STA) - Stavkovni sporazum, ki so ga trije sindikati v ponedeljek uskladili z vladno stranjo, je vreden približno toliko kot tisti, o katerem so se dogovarjali marca, in sicer približno 306 milijonov evrov. Največ, okoli 265 milijonov, predstavljajo t. i. pasovni dvigi plač. Besedilo sporazuma sicer še ni dostopno javnosti, so pa znane glavne rešitve.

pasovni dvigi plač

- zaposleni na delovnih mestih do vključno 26. plačnega razreda pridobijo en plačni razred; uveljavitev s 1. 1. 2019

- zaposleni na delovnih mesti nad 26. plačnim razredom pridobijo dva plačna razreda; uveljavitev s 1. 11. 2019

- zaposleni na delovnih mestih, za katere se zahteva doktorat, magisterij, specializacija, pridobijo tri plačne razrede; uveljavitev s 1. 9. 2020

(iz splošnih dvigov so izvzeti zdravniki, funkcionarji, direktorji in ravnatelji)

dodatki

- dodatek za nočno delo: dvig s 30 na 40 odstotkov (urne postavke osnovne plače)

- dodatek za nedeljsko delo: dvig s 75 na 90 odstotkov

- dodatek za delo na praznik: dvig z 90 na 120 odstotkov

- dodatek za deljen delovni čas: dvig s 13 na 15 odstotkov, obračunava se pri vseh urah in ne več le pri popoldanskih; uveljavitev vseh navedenih dodatkov s 1. 9. 2019

dodatni dvigi plač za posamezna delovna mesta

- en plačni razred dobijo srednja medicinska sestra in diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III, diplomirana babica v porodnem bloku - intenzivna III, diplomirana babica v neonatalnem oddelku

- en plačni razred dobijo učitelji, ki opravljajo delo razrednika

širitev kariernega razpona

- učitelji svetniki in učitelji svetovalci bodo imeli možnost, da v karieri dosežejo en plač razred več kot doslej; enako velja za zaposlene v kulturi in sociali, kjer imajo primerljivo urejeno karierno napredovanje; uveljavitev s 1. 9. 2020

napredovanja

- zamik pravice do izplačila napredovanj z aprila na december postane trajen

delovna uspešnost

- delovna uspešnost ostaja zamrznjena do 1. 7. 2020

regres

- višji regres za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo v letu 2018; poračun 208 evrov bruto se izplača decembra

jubilejne nagrade in odpravnine

- poleg jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini; uveljavitev s spremembo kolektivne pogodbe

- ob upokojitvi zaposlenim pripada odpravnina v višini treh, in ne dveh plač; uveljavitev s spremembo kolektivne pogodbe

nadomestilo za delo z dementnimi

- črta se obstoječi 23-odstotni prag za pridobitev pravice do omenjenega nadomestila