c S
ATVP pozdravlja sprejem novega zakona o trgu finančnih instrumentov 20.11.2018 15:29 Ljubljana, 20. novembra (STA) - Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) pozdravlja sprejem novega zakona o trgu finančnih instrumentov. Kot pravi, zakon prinaša večjo preglednost slovenskega trga finančnih instrumentov, večje varstvo vlagateljev, nadzornemu organu, ATVP, pa daje ustrezna pooblastila za delo in večje pristojnosti pri sankcijah za kršitve.

Novi zakon "predstavlja pomemben premik na slovenskem kapitalskem trgu, saj bo vzpostavil višje standarde delovanja borznoposredniških družb in bank, s tem pa tudi večje varstvo vlagateljev, boljši nadzor nad trgovanjem s finančnimi instrumenti in transparentnost trga," je v današnjem odzivu zapisali direktor ATVP Miloš Čas.

Za zakonom, ki ga je danes sprejel DZ, bo Slovenija poenotila svoja pravila na trgu finančnih instrumentov s pravili EU, predvsem z direktivo o trgih finančnih instrumentov (Mifid 2), in odpravila slabosti, ki so se pokazale med zadnjo finančno krizo.

Zakon ureja tudi izvajanje evropske uredbe o trgih finančnih instrumentov (Mifir) in uredbe o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov.

Prinaša pomembne novosti na področju sistema jamstva za terjatve vlagateljev. Na novo se uvaja investicijska storitev upravljanje večstranskega sistema OTF (angl. organised trading facility), ki ni organiziran trg ali MTF (angl. multilateral trading facility). Pomembni zakonski novosti sta tudi uvedba nove kategorije finančnih instrumentov, tj. emisijskih kuponov, ter določitev pogojev za algoritemsko trgovanje, pravijo v ATVP.

Dodajajo, da zakon dopolnjuje nekatera že obstoječa in uvaja tudi nova pravila, ki bodo pripomogla k večjemu varstvu vlagateljev oz. zaščiti strank, predvsem razširjene določbe o vodenju evidenc borznoposredniške družbe in strožje pogoje za obveščanje strank o storitvah in tveganjih, povezanih s posameznimi finančnimi instrumenti. Stranke bo treba tudi bolj podrobno obveščati o stroških, ki jih prinaša posamezna storitev.