c S
Produktivnost slovenskih malih in srednjih podjetij skoraj za četrtino nižja od povprečja EU 20.11.2018 15:28 Gradec, 20. novembra (STA) - Mala in srednje velika podjetja v Sloveniji ustvarijo 65,1 odstotka dodane vrednosti in 73,4 odstotka delovnih mest v nefinančnem sektorju gospodarstva, kar presega povprečje EU, v letnem poročilu ugotavlja Evropska komisija. Ob tem pa opozarja, da je letna letna produktivnost teh podjetij v Sloveniji skoraj za četrtino nižja od povprečja EU.

Med letoma 2013 in 2017 so mala in srednja podjetja v nefinančnem sektorju gospodarstva močno zrasla, za Slovenijo ugotavlja komisija. Dodana vrednost teh podjetij se je povečala za 33,4 odstotka, zaposlenost pa za 5,6 odstotka, kar močno presega dosežke velikih podjetij na tem področju.

V obdobju 2016-2017 je stopnja rasti dodane vrednosti znašala 8,8 odstotka, kar je najvišje letno povečanje od finančne krize leta 2008, še izhaja iz letnega poročila. V istem obdobju se je zaposlenost povečala za 2,9 odstotka, kar je ravno tako najvišje povečanje od krize.

Obeti za mala in srednja podjetja ter nefinančni sektor gospodarstva kot celoto v Sloveniji ostajajo pozitivni. Dodana vrednost malih in srednjih podjetij naj bi se v obdobju 2017-2019 povečala za 11,6 odstotka, zaposlenost pa za 0,6 odstotka.

Med glavnimi izzivi v Sloveniji komisija še vedno vidi pomanjkanje kvalificiranih kadrov, med rešitvami pa vidi tesnejše povezovanje med gospodarstvom in šolskim sistemom. Prav tako komisija meni, da bi morali v Sloveniji najti alternativne vire financiranja, še posebej za hitro rastoča podjetja, ki se ukvarjajo z inovacijami. Prav tako Slovenijo komisija poziva k nadaljnjem administrativnem razbremenjevanju gospodarstva.

V letnem poročilu, ki ga komisija objavlja v času skupščine malih in srednjih podjetij, ki jo letos gosti Gradec, komisija sicer ugotavlja, da evropska mala in srednja podjetja še naprej močno okrevajo, njihov prispevek k rasti v smislu dodane vrednosti in zaposlenosti pa je večji od pričakovanega.

Uspešnost malih in srednjih podjetij se med državami EU razlikuje. V šestih državah so lani še vedno ustvarila manjšo dodano vrednost kot leta 2008. Število hitro rastočih podjetij v EU se je med letoma 2014 in 2016 zaradi gospodarskega okrevanja povečalo za 24 odstotkov, vendar je dve tretjini teh podjetij prihajalo le iz šestih držav, in sicer Nemčije, Velike Britanije, Španije, Francije, Italije in Poljske.

Obeti za leti letošnje in prihodnje leto ostajajo pozitivni, a zaradi nerešenih razmer v mednarodni trgovini tudi negotovi. Internacionalizacija malih in srednjih podjetij se še naprej povečuje. Izvoz blaga teh podjetij se je od leta 2012 povečal za 20 odstotkov.

Enotni trg ostaja pomemben za evropska mala in srednja podjetja, saj predstavlja 70 odstotkov vrednosti izvoza teh podjetij, 80 odstotkov izvoznih malih in srednjih podjetij pa prodaja svoje izdelke v drugih državah EU.

Komisija izpostavlja, da je gospodarska vloga posrednega prispevka malih in srednjih podjetij izvozu pogosto podcenjena. Internacionalizacija malih in srednjih podjetij je sicer odvisna od strateških odločitev, na katere lahko odločilno vpliva podpora politike. Mednarodno širitev podjetij, ki ne izvažajo, bi bilo mogoče dodatno spodbuditi s podpornimi ukrepi, so dodali v komisiji.

Letno poročilo je Evropska komisija izdala v času evropskega tedna malih in srednjih podjetij, ki je namenjen predvsem spodbujanju podjetništva v Evropi. Komisija za naslednji večletni proračun predlaga, da se malim in srednjih podjetjem nameni štiri milijarde evrov podpore, da bodo lahko v celoti izkoristila dobro delujoči notranji trg. Še dve milijardi evrov iz sklada InvestEU pa bosta tem podjetjem zagotovili še dodatne možnosti, so zapisali v komisiji.

Nocoj bo v Gradcu potekala tudi tudi slovesna podelitev evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, ki je priznanje organizacijam za spodbujanje podjetništva in malih podjetij v Evropi.