c S
Štruklja brez glasu proti potrdili za nov mandat v vodstvu Sviza 20.11.2018 14:43 Portorož, 20. novembra (STA) - Delegati so danes na kongresu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) v Portorožu za glavnega tajnika ponovno izvolili Branimirja Štruklja, ki je bil tudi edini kandidat za to funkcijo. Od 175 oddanih glasovnic je 174 delegatov glasovalo za Štruklja, ena glasovnica pa je bila neveljavna.

Štrukelj je glavni tajnik sindikata že 22 let. Na portoroški kongres je bilo sicer vabljenih 188 delegatk in delegatov iz vse Slovenije. V okviru kongresa so izvolili še člane komisije za statutarna vprašanja in nadzornega odbora.

Sviz je danes s skoraj 38.000 člani najštevilčnejši sindikat v državi, je že v ponedeljek omenil Štrukelj.

Na dvodnevnem kongresu, ki se je začel v ponedeljek, so med drugim obravnavali programske usmeritve glavnega odbora Sviza do leta 2022. Med njimi so povečanje deleža javnih sredstev za financiranje vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture, sprememba zakona o minimalni plači, boj proti poslabšanju dela redno zaposlenih ter proti prekarnim oblikam zaposlovanja, čim prejšnji sprejem novele zakona o raziskovalni dejavnosti, s katero naj se zagotovi en odstotek BDP za raziskovalno dejavnost, ter zakonske spremembe, ki bodo večjemu številu strokovnih delavcev omogočilo, da do konca kariere napredujejo v višje in najvišje nazive.

Prav tako so se delegati strinjali z dogovorjenimi izboljšanji plač v vzgoji in izobraževanju ter priporočili, da se o parafiranem dogovoru izpelje posamično glasovanje celotnega članstva.

Dogovor med drugim predvideva splošno zvišanje plač vseh zaposlenih v javnem sektorju do vključno 26. plačnega razreda za en dodatni razred, nad 26. plačnim razredom do vključno univerzitetne stopnje izobrazbe za dva plačna razreda ter za tiste z znanstvenim magisterijem, doktoratom in specializacijo za tri plačne razrede. Izplačila bodo potekala v treh tranšah, prva tranša zvišanja plač za en dodatni razred za vse zaposlene pa bo izplačana s 1. januarjem 2019. Prav tako dogovor vključuje nekatere specifične ukrepe, ki bodo izboljšali položaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.