c S
Vipa Holding bo deloval naprej 20.11.2018 14:29 Ljubljana, 20. novembra (STA) - Večinski lastnik družbe Vipa Holding v likvidaciji, družba Mlino, ki ima v holdingu 87,46-odstotni delež glasovnih pravic, je danes na skupščini Vipe Holdinga sklenila, da se postopek likvidacije ustavi in da bo holding deloval naprej. Likvidacijski upravitelj Miran Gombač bo odslej predsednik uprave.

Postopek likvidacije Vipa Holdinga se bo ustavil z današnjim dnem. Ob tem je bil razrešen likvidacijski upravitelj Miran Gombač, ki pa je bil na seji nadzornega sveta, ki je sledila skupščini, imenovan za predsednika uprave družbe za mandatno dobo petih let, kažeta današnji objavi na spletni strani Ljubljanske borze.

Glavni delničar, edini prisotni na skupščini, je tudi sklenil, da se osnovni kapital zmanjša s 30,66 milijona evrov za 23,31 milijona evrov na 7,35 milijona evrov, in sicer tako, da bo odslej pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico znašal en evro in bo število delnic ostalo nespremenjeno. Zmanjšanje osnovnega kapitala bo v celoti namenjeno pokritju izgube, ki je konec septembra letos znašala 24,94 milijona evrov.

Upravo je pooblastil, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic do višine 3,67 milijona evrov. O pogojih za izdajo delnic bo odločila uprava, ki bo morala za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Povečanje osnovnega kapitala bo mogoče s stvarnimi vložki ali z denarnimi in stvarnimi vložki.

Skupščina je z mesta članice nadzornega sveta odpoklicala Majo Gazvoda in na njeno mesto imenovala Natašo Češčut.

Vipa Holding je šel v likvidacijo leta 2012 na predlog uprave, in sicer, kot so takrat navedli, zaradi zaostrenih gospodarskih razmer ter slabe likvidnosti. Med naložbami holdinga so bili deleži v ajdovskem Mlinotestu, Abanki Vipa, družbi Vipa Nepremičnine, Hitu ter elektrodistribucijskih podjetjih Elektro Primorska, Elektro Maribor in Elektro Celje.