c S
DZ sprejel novi zakon o trgu finančnih instrumentov 20.11.2018 14:38 Ljubljana, 20. novembra (STA) - DZ je danes sprejel novi zakon o trgu finančnih instrumentov, ki prenaša določbe področnih evropskih direktiv, novosti pa naj bi povečale preglednost finančnega trga in varnost vlagateljev. Sprejel je tudi povezani noveli zakonov o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov.

Novi zakon o trgu finančnih instrumentov, ki ga je DZ sprejel soglasno s 40 glasovi, bo v slovenski pravni red med drugim prenesel direktivo o trgih finančnih instrumentov (Mifid 2), podrobneje bodo urejene pravice vlagateljev ter obveznosti investicijskih podjetij. Zakon bo s posebnim sistemom zagotavljal popolno in nadzorovano poplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev v primeru stečaja borznoposredniške družbe.

Zakon prinaša novosti med drugim glede trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi bo treba trgovati na organiziranem trgu, uvajajo se tudi zahteve, ki se nanašajo na algoritmično in visoko frekvenčno trgovanje. Za zaščito vlagateljev bodo morala investicijska podjetja zaščititi premoženje strank in zagotoviti, da so njihovi produkti oblikovani tako, da izpolnjujejo potrebe in ustrezajo končnim vlagateljem.

Slovenija s prenosom direktive in spremljajoče uredbe, ki sta začeli veljati januarja letos, zamuja in edina med članicami pravil še ni prenesla v svoj pravni red. Vlada je predlog potrdila januarja, DZ bi ga moral obravnavati aprila, a zaradi odstopa vlade o njem ni odločal.

DZ je danes sprejel tudi noveli zakonov o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, katerih spremembe so potrebne zaradi novega zakona o trgu finančnih instrumentov.