c S
Leben na kongresu o upravljanju prostorskih informacij 20.11.2018 13:48 Deqing, 20. novembra (STA) - Minister za okolje in prostor Jure Leben se je v Deqingu na Kitajskem udeležil prvega svetovnega kongresa o učinkovitem upravljanju prostorskih informacij. Zavzel se je za krepitev prizadevanj, da bodo imele vse države enake možnosti, da razvijejo in prispevajo k učinkovitemu prostorskemu informacijskemu ekosistemu.

Slovenija si prizadeva za več institucionalnega sodelovanja in integracije med različnimi obstoječimi nacionalnimi podatkovnimi informacijskimi sistemi in platformami. Za izrazom geoprostorske informacije se namreč po njegovih navedbah skrivajo geografski zemljevidi, katastri, načrtovanje mest, cest in nenazadnje predvidljivost poplav, ciklonov in drugih naravnih nesreč. "Bistveno je, da vse države, tudi države v razvoju, razvijejo sisteme, ki jim lahko pri teh izzivih pomagajo," je poudaril.

Politike upravljanja s podatki, prakse, integracija in analitične zmogljivosti so v številnih državah omejene in predstavljajo velik izziv državam v razvoju. Zato te, pa tudi agenda 2030 za trajnostni razvoj, sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč 2015-2030 pozivajo k globalno usklajenim ukrepom za pridobivanje novih podatkov in integracijskim pristopom.

Kot so še sporočili z ministrstva, je namen prvega kongresa o učinkovitem upravljanju prostorskih informacij (UNWGIC) spodbujanje celovitega dialoga o globalnem upravljanju geoprostorskih informacij, Kitajska pa v okviru ZN prevzema iniciativo na tem področju. Kongresa se udeležuje preko 2000 predstavnikov politike, stroke in nevladnih organizacij.

Ob robu zasedanja se je Leben v ponedeljek na bilateralnem srečanju sestal s kitajskim ministrom, pristojnim za naravne vire Hao Lujem. Strinjala so se, da je moč dobre odnose med državama nadgraditi na področju varovanja in upravljanja z naravnimi viri. V ospredju je bila tudi izmenjava izkušenj upravljanja s prostorskimi podatki, vodnimi viri, revitalizacije onesnaženih območij ter prioritete sodelovanja med Kitajsko in EU na področju naravnih virov.

Leben je sodeloval tudi na plenarnem panelu o izgradnji pametnih mest in vasi. Poudaril je, da se "Slovenija zaveda pomena geoprostorskih informacij, ki so ključna predpostavka za ekonomski in družbeni napredek ter hkrati temelj za spreminjanje naših mest v t.i. pametna mesta". Preden pa lahko naša mesta postanejo t.i. pametna mesta, moramo izboljšati obstoječe geoprostorske baze in predvsem izboljšati učinkovitost storitev, je dodal.