c S
V DZ koalicija podpira novi zakon o trgu finančnih instrumentov 20.11.2018 13:27 Ljubljana, 20. novembra (STA) - Poslanske skupine koalicije so danes na seji DZ napovedale podporo predlogu novega zakona o trgu finančnih instrumentov, opozicija pa predlogu ne bo nasprotovala. Slovenija bo kot zadnja članica EU prenesla določbe področnih evropskih direktiv. Novosti naj bi povečale preglednost finančnega trga in varnost vlagateljev.

Novi zakon bo v slovenski pravni red med drugim prenesel direktivo o trgih finančnih instrumentov (Mifid 2), podrobneje bodo urejene pravice vlagateljev ter obveznosti investicijskih podjetij, zakon bo s posebnim sistemom zagotavljal popolno in nadzorovano poplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev v primeru stečaja borznoposredniške družbe.

Zakon prinaša novosti med drugim glede trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi bo treba trgovati na organiziranem trgu, uvajajo se tudi zahteve, ki se nanašajo na algoritmično in visoko frekvenčno trgovanje. Za zaščito vlagateljev bodo morala investicijska podjetja zaščititi premoženje strank in zagotoviti, da so njihovi produkti oblikovani tako, da izpolnjujejo potrebe in ustrezajo končnim vlagateljem.

Slovenija s prenosom direktive in spremljajoče uredbe, ki sta začeli veljati januarja letos, zamuja in edina med članicami pravil še ni prenesla v svoj pravni red. Vlada je predlog potrdila januarja, DZ bi ga moral obravnavati aprila, a zaradi odstopa vlade o njem ni odločal.

Kot je danes povedal državni sekretar na ministrstvu za finance Metod Dragonja, je Evropska komisija 5. oktobra proti Sloveniji vložila tožbo. Zamuda na današnji dan znaša 505 dni, trenutno pa je pavšalni znesek globe 999.000 evrov.

Poslanske skupine koalicije so napovedale podporo zakonu, opozicijske ga ne bodo podprle oz. mu ne bodo nasprotovale. Opozarjali so med drugim na višino globe, ki grozi Sloveniji, in pozivali k večji odgovornosti. V NSi se jim zdi nerazumna omejitev vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu pri odvetniku ali notarju; menijo, da bi moralo biti strankam omogočeno, da same izberejo način za vodenje fiduciarnih računov.

Zaradi priprave novega zakona o trgu finančnih instrumentov so potrebne spremembe še dveh zakonov: o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. Ker so zakonski predlogi povezani, je tudi napovedana podpora poslanskih skupin pri teh dveh zakonih enaka kot pri zakonu o trgu finančnih instrumentov.