c S
V Sloveniji oktobra več izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe 20.11.2018 13:26 Ljubljana, 20. novembra (STA) - V Sloveniji je bilo oktobra izdanih 583 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je devet odstotkov več kot septembra. Gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo 276 oz. 20 odstotkov več, za nestanovanjske stavbe pa 307 oz. dva odstotka več, je danes objavil statistični urad.

Celotna površina vseh v oktobru načrtovanih stavb bo merila 137.335 kvadratnih metrov, kar je 16 odstotkov manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru.

Večina v oktobru izdanih gradbenih dovoljenj, 96 odstotkov, je bilo izdanih za novogradnje, medtem ko je bilo za spremembo namembnosti štiri odstotke gradbenih dovoljenj. Gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo oktobra za 7,7 odstotka več kot septembra.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v oktobru, je predvidena gradnja 348 stanovanj, kar je 43 odstotkov več kot septembra. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 261 stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa 85 stanovanj, medtem ko sta bili dve stanovanji načrtovani v nestanovanjskih stavbah.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru, se bo predvidoma gradilo 44 odstotkov več novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v septembru.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 100 ali 29 odstotkov vseh načrtovanih). V osrednjeslovenski statistični regiji se bo gradilo 74 stanovanj (21 odstotkov vseh) in v savinjski statistični regiji 47 stanovanj (14 odstotkov vseh). V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, le štiri stanovanja.