c S
Kongres Sviza se strinja z doseženim dogovorom z vlado 20.11.2018 11:55 Portorož, 20. novembra (STA) - Delegati na kongresu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) v Portorožu so se strinjali z dogovorjenimi izboljšanji plač v vzgoji in izobraževanju ter priporočili, da se o parafiranem dogovoru izpelje posamično glasovanje celotnega članstva.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, ki je delegatom predstavil dogovor z vlado, je sicer opozoril na netočnosti, ki so se v medijih pojavile v zvezi z izjavami glavnega vladnega pogajalca Petra Pogačarja. Če bo do parafe sporazuma prišlo, bo namreč stavka zgolj prestavljena, ne pa tudi odpovedana. Do odpovedi stavke pa bo prišlo šele, ko bodo dogovor dokončno podpisali.

Štrukelj je tudi predlagal delegatom, da se o dogovoru z vladno stranjo opredeli celotno članstvo sindikata, saj da gre za "priložnost, da pokažemo izjemno stopnjo demokratičnosti".

Dogovor, ki je po Štrukljevih besedah za celoten javni sektor težak okoli 300, za področje vzgoje in izobraževanja pa okoli 116 milijonov evrov na letni ravni, predvideva splošno zvišanje plač vseh zaposlenih do vključno 26. plačnega razreda za en dodatni razred, nad 26. plačnim razredom do vključno univerzitetne stopnje izobrazbe za dva plačna razreda ter za tiste z osmo in deveto stopnjo izobrazbe za tri plačne razrede.

Pri datumu izplačil niso uspeli z vsemi zahtevami in tako predstavlja kompromis, je pojasnil glavni tajnik Sviza. Prva tranša za dvig za en plačni razred, torej za vse zaposlene, bo izplačana s prvim januarjem 2019, druga tranša za tiste, ki se jim bodo plače dvignile za dva plačna razreda, bo izplačana 1. novembra 2019, tretja tranša, ki zadeva manjši del zaposlenih, pa 1. septembra 2020.

Dogovor predvideva še oblikovanje novega delovnega mesta učitelj razrednik, ki je za en plačni razred višje glede na učitelja, ter dodaten dvig za karierno napredovanje oz. nazive za en plačni razred.

Prav tako so uspeli izpogajati izplačilo razlike med minimalnim regresom do višine 1050 evrov za zaposlene z minimalno plačo, kar znese dobrih 200 evrov in bo izplačano še letos. Poleg tega se ministrstvo za izobraževanje strinja glede začetka prenove sistema napredovanj, pri čemer bo upoštevalo priporočila iz bele knjige.

Kot je navedel Štrukelj, so se dogovorili tudi, da odpravijo nedopustne razlike pri plačilu raziskovalcev, ki so zaostajali za primerljivimi delovnimi mesti asistentov na univerzah.

V nadaljevanju kongresa bodo izvedli volitve za nadzorni odbor, statutarno komisijo ter glavnega tajnika za prihodnje štiriletno obdobje. Za ta položaj se znova poteguje Štrukelj, ki je tudi edini kandidat.