c S
Na izredni skupščini Perutnine Ptuj o menjavi nadzornikov 20.11.2018 07:22 Ptuj, 19. novembra (STA) - Delničarji Perutnine Ptuj, ki je neposredno in posredno v več kot 90-odstotni lasti družbe Sij, bodo na izredni skupščini 20. decembra odločali o zamenjavi petih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu.

Uprava družbe predlaga, da se iz nadzornega sveta odpokličejo Andrej Zubitski, Polona Marinko, Evgenij Zverev, Dagmar Planko in Helena Ploj Lajovic ter za člane nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev za štiriletni mandat imenuje Viktorijo Kapeljušno, Maksima Pisarjeva, Laroslava Mihajlovskija, Vitalija Adamčuka in Uroša Ilića, kaže danes na spletni strani Ajpesa objavljen sklic skupščine.

V nadzornem svetu je po podatkih s spletne strani Perutnine Ptuj predstavnik kapitala še Simon Černetič, predstavniki zaposlenih pa so Albina Vrbnjak, Gregor Tkalec in Natalija Veršič.

Glavni lastnik Perutnine Ptuj, družba Slovenska industrija jekla (Sij) - ki ima skupaj s Holdingom PMP v lasti 90,69-odstotni delež delnic Perutnine - je v postopku prodaje deleža v Perutnini ukrajinski skupini MHP. Za sklenitev posla, katerega vrednosti ne razkrivajo, potrebujejo še dovoljenje agencije za varstvo konkurence (AVK). Soglasja varuhov konkurence v Avstriji, Srbiji, Makedoniji in Romuniji so že pridobili.

Izredna skupščina Perutnine Ptuj bo tudi teden prej, 12. decembra, in sicer bodo delničarji odločali o predlogu, da se razveljavi sklep o delitvi bilančnega dobička, sprejet na skupščini 30. avgusta letos, in sprejme novega. Vsebinsko gre za enak sklep kot avgusta, in sicer da se od 14,65 milijona evrov bilančnega dobička konec leta 2017 za dividende nameni 0,17 evra bruto na delnico oz. skupno 1,82 milijona evrov, preostanek pa ostane nerazporejen, kaže sklic skupščine, objavljen 12. novembra.