c S
Problematiko izdatkov za bolniška nadomestila bo treba znova odpreti 20.11.2018 07:22 Ljubljana, 19. novembra (STA) - Minister za zdravje Samo Fakin je v odgovoru na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta (LMŠ) menil, da bo treba problematiko vse večjih izdatkov zdravstvene blagajne za bolniška nadomestila znova odpreti in jo ustrezno urediti tudi pri prihodnji zakonodaji. Odgovoril je tudi Aleksandru Reberšku (NSi) o zmanjševanju korupcije pri javnih razpisih.

Minister je danes na seji DZ v odgovoru Reberšku povedal, da bodo konec leta znani primerjalni podatki o cenah zdravil. Cene zdravil bodo za vse bolnišnice enake, je zagotovil. Decembra bo objavljen tudi nov postopek skupnega javnega naročanja za stente za vseh šest katetrskih laboratorijev, ki naj bi ga zaključili v treh mesecih, je napovedal.

Ministrstvo bo na podlagi analiz podatkov iz enotne baze zdravil in medicinskih pripomočkov, t. i. Intravizorja, sprotno ugotavljalo, pri katerih izdelkih se pojavljajo odstopanja, to pa bo omogočalo izvajanje nadaljnjih ukrepov, je povedal. Po njegovih besedah je v teku tudi postopek javnega naročanja za deset naprav za računalniško tomografijo (CT), in sicer za sedem bolnišnic.

Lenarta je zanimalo, ali je v prihodnosti pričakovati kakšen ukrep, ki bi uredil problematiko vse večjih izdatkov zdravstvene blagajne za bolniška nadomestila, tako da bi preprečeval morebitne zlorabe tako pri višini izplačil kot pri obdobju prejemanja nadomestila. Letos naj bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije osmim zavarovancem izplačal mesečno bolniško nadomestilo, ki je presegalo 10.000 evrov bruto, je povzel poročanje nekaterih medijev.

Minister je spomnil, da nadzor nad bolniškimi odsotnostmi oziroma nad začasno zadržanostjo od dela, kadar zavarovanec prejema nadomestilo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvaja zavod za zdravstveno zavarovanje. Delež ugotovljenih kršitev se je s skoraj 12 odstotkov, kolikor je znašal leta 2007, zmanjšal na šest odstotkov v letu 2017, je povedal. Glede na to ocenjujejo, da je izvajanje zavodovih nadzorov učinkovito.

Spomnil je, da je ministrstvo v preteklem mandatu že predlagalo, da bi se čas prejemanja bolniškega nadomestila in zgornja višina nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni omejila, vendar pa pri predlogu zaradi velikega odpora v splošni in strokovni javnosti ni vztrajalo.

Poslanki SNS Lidiji Ivanuša, ki je glede na demografske trende zastavila vprašanje o načrtih za financiranje domov za starejše, pa je odgovoril, da so predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu po javni razpravi dopolnili. Tako je pripravljen za nadaljnje postopke oziroma vnovično medresorsko usklajevanje.