c S
Med predlogi programskih usmeritev Sviza povečanje sredstev za vzgojo in izobraževanje 20.11.2018 07:22 Portorož, 19. novembra (STA) - Delegati Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so se v Portorožu zbrali na dvodnevnem kongresu. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je predstavil programske usmeritve glavnega odbora Sviza do leta 2022, med katerimi je povečanje deleža javnih sredstev za financiranje vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture.

Konkretno bi bilo treba pri tem vztrajati pri uresničitvi napovedanih deležev sredstev v bruto domačem proizvodu za vse tri dejavnosti, kot to opredeljuje koalicijski sporazum sedanje vlade, je navedel Štrukelj.

Glavni odbor se med drugim zavzema še za spremembo zakona o minimalni plač, ki bi predvidela dvig le-te in izločitev vseh dodatkov pri oblikovanju njene višine. Med usmeritvami sindikata je tudi boj proti poslabšanju dela redno zaposlenih ter proti prekarnim oblikam zaposlovanja. Kot je omenil Štrukelj, se namreč zopet pojavljajo zaposlitve za določen čas desetih mesecev.

Prav tako se zavzemajo za čim prejšnji sprejem novele zakona o raziskovalni dejavnosti, ki bi v naslednjem štiriletnem obdobju zagotovila, da se doseže en odstotek BDP, namenjenega raziskovalni dejavnosti. Prav tako vztrajajo na spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki bi večjemu številu strokovnih delavcev omogočilo, da do konca kariere napredujejo v višje in najvišje nazive.

Delegati - v Portorožu so jih našteli 176 od 188 vabljenih - so sicer danes sprejeli tudi poročilo o delovanju Sviza v minulih štirih letih. Kot je povzel Štrukelj, je Sviz danes najštevilčnejši sindikat v državi s skoraj 38.000 člani.

Na drugem in hkrati sklepnem dnevu kongresa bodo izvedli tudi volitve za nadzorni odbor, statutarno komisijo ter glavnega tajnika za prihodnje štiriletno obdobje. Za ta položaj se znova poteguje prav Štrukelj, ki je tudi edini kandidat.

V torek bo tekla tudi razprava o zahtevah za zvišanje plač ter izboljšanje delovnih pogojev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. Na Štrukljev predlog so točko premaknili h koncu dnevnega reda zaradi pogajanj med sindikati javnega sektorja in vlado v Ljubljani. Svizovi delegati bodo tako v torek dobili še "tople" informacije in se bodo lahko odločili, ali ponujena izhodišča zadostujejo, da jih ponudijo v presojo celotnemu članstvu.