c S
Vlada se še odloča o predlogu za razrešitev direktorice Akosa 20.11.2018 08:17 Ljubljana, 20. novembra (STA) - Tri tedne po tem, ko je prejela predlog sveta Agencije RS za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) za razrešitev direktorice Tanje Muha, se vlada še ni odločila, ali bo pozivu sledila. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, še preverjajo, ali je predlog sveta popoln in upravičen.

Svet Akosa je sklenil vladi razrešitev Muhe predlagati sredi oktobra, potem ko je v javnost prišla informacija, da se je nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar pol leta po tem, ko je Akos podjetju BTC dodelil brezplačne frekvence za preizkušanje tehnologije 5G, zaposlil prav v tem podjetju.

V BTC so takoj zanikali, da bi Koprivnikarju ponudili službo, ker naj bi jim pomagal pri pridobitvi frekvenc. Očitke o korupciji je zanikal tudi Koprivnikar, ki je najprej izstopil iz stranke SMC, nato pa podal še odpoved pogodbe o zaposlitvi na mestu izvršnega direktorja za poslovno transformacijo v BTC. Prav tako so v BTC vrnili frekvence.

Svet Akosa je na omenjeni seji 15. oktobra presodil, da je Muha s svojimi izjavami zavajala. Kot je ugotovil, namreč podjetje BTC ni pridobilo evropskih sredstev za raziskovalni projekt razvoja 5G tehnologij, kot je v svojem poročilu navedlo vodstvo agencije. Zato so člani sveta sklenili, da v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah vladi predlagajo razrešitev Muhe.

Vlada je predlog za razrešitev prejela 29. oktobra in ga prepustila v reševanje ministrstvu za javno upravo, pod katerega nadzor sodi Akos. Tam so za STA povedali, da zaključujejo aktivnosti pri pregledu predloga. "Pri tem izvajamo preveritev popolnosti in upravičenosti predloga in pripravo vladnega gradiva o ugotovljenem stanju in predlogu za nadaljevanje aktivnosti," so dodali.

Muha je večkrat zatrdila, da pri podelitvi frekvenc za testiranje tehnologije 5G družbi BTC ni storila ničesar narobe. Ponovila je tudi, da je svet Akosa deloval močno sporno in nezakonito, s tem ko je ni povabil na sejo, na kateri so razpravljali o njeni razrešitvi, prav tako se ni imela možnosti zagovarjati.

Da bi moral svet Akosa Muhi omogočiti zagovor, je v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Zvonka Černača v zvezi s primernostjo direktorice Akosa za opravljanje funkcije zapisal tudi minister za javno upravo Rudi Medved. "O razlogih za predčasno razrešitev mora biti direktor obveščen, hkrati pa mora imeti možnost zagovora," je zapisal Medved.

Ob tem je poudaril, da evropska direktiva državam članicam nalaga dolžnost zagotavljanja neodvisnosti nacionalnih regulativnih organov. Temu so namenjena tudi varovala v okviru postopkovnih določil, vključno s postopkom predčasne razrešitve direktorja, ki jih predvideva zakon o elektronskih komunikacijah. Vlada lahko direktorja predčasno razreši le, če to zahteva sam, če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje in če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje dela. Do razrešitve pa lahko pride tudi na poziv računskega sodišča.

Skladno s tem bodo na ministrstvu izvedli nadzor nad delovanjem Akosa, je poslancu odgovoril Medved in dodal, da pa ta nadzor ne zajema možnosti poseganja v vsebino splošnih ali konkretnih pravnih aktov, ki jih je agencija izdala. V vsebino in postopke sprejemanja aktov in priporočil agencije ter v zvezi z njimi povezane strokovne naloge prav tako ne sme posegati svet agencije, je dodal.